Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup dział...
Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup dział... - Elżbieta Psyk-Piotrowska

Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup dział...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-319-1
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 191
Rozmiar pliku: 5,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 28,00 zł
Nasza cena: 16,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Elżbieta Psyk-Piotrowska w formacie PDF


Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych, poprzedzone przeglądem literatury przedmiotu. Rozdział drugi obejmuje charakterystykę badanej zbiorowości – zarówno opis społeczno-demograficznych cech respondentów, ich członkostwa w LGD, jak i aktywności politycznej. W rozdziale trzecim dokonano prezentacji danych dotyczących struktury kapitału społecznego lokalnych grup działania, z uwzględnieniem jego różnych aspektów. Rozdział czwarty poświęcony jest charakterystyce wybranych czynników potencjalnie warunkujących kapitał społeczny lokalnych grup działania. Wnioski zawarte w rozdziale piątym zamykają część merytoryczną książki.