Strona główna » Księgarnia » Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstw...

Kategorie ebooków

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstw... - Agnieszka Podstawczyńska

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstw...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-322-1
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 286
Rozmiar pliku: 30,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 30,00 zł
Nasza cena: 17,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Agnieszka Podstawczyńska w formacie PDF


Opracowanie poszerza wiedzę na temat czasowej zmienności stężenia radonu Rn-222 w powietrzu atmosferycznym na obszarze miasta i na terenie niezurbanizowanym oraz poszukiwania związku tej zmienności z lokalnymi i makroskalowymi warunkami meteorologicznymi. W pracy podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych elementów meteorologicznych na kształtowanie dynamiki zawartości radonu w powietrzu. Ocenie poddano także rolę cyrkulacji atmosferycznej determinującej dwie składowe stężenia tego radionuklidu przy gruncie, tj. składową lokalną i składową będącą efektem transportu radonu do miejsc pomiaru. Ponadto celem badawczym była odpowiedź na pytanie, czy środowisko miejskie cechuje odmienna dynamika zmian stężenia radonu w powietrzu w porównaniu z rolniczymi terenami zamiejskimi.