Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Socjologia » Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przy...
Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przy... - Stanisław Mordwa

Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przy...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-330-6
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 252
Rozmiar pliku: 312,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 32,00 zł
Nasza cena: 18,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Stanisław Mordwa w formacie PDF


Podmiot badań niniejszej pracy jest dwojakiej natury. Z jednej strony są to przestępstwa (ujawnione, czyli zarejestrowane przez statystyki policyjne oraz tzw. nieujawnione, czyli ciemna liczba przestępstw określona w wyniku badań wiktymizacyjnych), z drugiej zaś strony są to również ankietowani mieszkańcy Łodzi, których pytano o różne kwestie związane z przestępczością. Przedmiotem badań jest natomiast zróżnicowanie przestrzenne przestępstw oraz poczucia bezpieczeństwa. Przedmiot ten wynika z ogólnego celu przyjętego dla podjętych rozważań, jakim jest analiza związków i relacji między zróżnicowaniem przestrzennym przestępstw i zdarzeń policyjnych dokonanych w Łodzi w latach 2006–2010 oraz postaw mieszkańców łączących się z percepcją przestępczości i z poczuciem bezpieczeństwa, wyrażonych w badaniach ankietowych z 2010 r.