Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Historia » Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom drugi, część ...
Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom drugi, część ... - Wilhelm Bogusławski

Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom drugi, część ...

Wydawnictwo: Armoryka
ISBN: 978-83-7950-422-0
Język: Polski
Data wydania: 2 listopada 2014
Liczba stron: 188
Rozmiar pliku: 160,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 45,00 zł
Nasza cena: 17,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Wilhelm Bogusławski w formacie PDF


Tom drugi, część trzecia dzieła „Słowianie Zachodni” omawia następujące tematy:

Rozwój cywilizacji Słowiańszczyzny. Północno-Zachodniej. Byt pasterko-rolniczy i przemysłowy.

1. Jedność obyczajów zapewnia jednakowy rozwój społeczny.

2. Gospodarstwo domowe. Pasterstwo. Rolnictwo. Ochodze. Ujazdy. Lgoty. Wole. Granice.

3. Łowiectwo leśne i wodne.

4. Bartnictwo i pszczelnictwo.

5. Ogrodnictwo, sadownictwo, chmielnictwo, winiarstwo.

6. Mielnictwo.

7. Piwowarstwo i miodowarstwo.

8. Rybactwo.

9. Górnictwo.

10. Solewarstwo.

11. Mydłowarstwo. Rzemiosła i Rękodzieła.

a) Rzemiosła dla rolnictwa, budownictwa i domowego użytku.

b) Wyrób odzieży i obuwia.

c) Przeróbka kruszców na rozmaity użytek.

d) Wyroby oręża i przyrządów wojennych.

Kupiectwo i żegluga:

1. Przebiegi Fenicjan, Greków i Rzymian po Słowiańszczyźnie w kupieckich celach.

2. Targi, goście, żydzi. Handel niewolnikami.

3. Drogi wodne, sprawy po Łabie, Odrze, Wiśle, Warcie z ich dopływami.

4. Żegluga i kupiectwo na Gople. Przystań w Kruszwicy. Mysia wieża.

5. Przerwanie żeglugi na Gople. Przewłoki. Upadek Kruszwicy. Korabniki.

6. Drogi kupieckie i lądowe.

7. Żegluga morska. Korabie słowiańskie. Ważniejsze przystanie i miasta kupieckie na Pomorzu. Piractwo. Towary krajowe i cudzoziemskie, przywozowe i wywozowe. Myto.

8. Miary i wagi.

9. Pieniądze.

Wojskowość:

1. Zabezpieczenie granic kraju.

2. Ścieżki i straże pograniczne.

3. Chodowie i stróże.

4. Pograniczne warownie w epoce IX-XII w. Ich położenie i obszar.

5. Warownie przy ujściu Odry i po brzegach morza Słowiańskiego.

6. Sztuka fortyfikacji.

7. Oręże, zbroje i przyrządy bojowe.

8. Pierwotne nazwy wojny: brań i rabratary i woje.

9. Organizacja wojskowa. Ciężary i posługi wojenne.

10. Obrona kraju i wyprawy zagraniczne. Sposób prowadzenia wojny.

11. Przymierza, obrzędy przy zawarciu miru, zakładniki, słabe strony organizacji wojskowej.