Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Unia Europejska » Cypr. Dzieje polityczne
Cypr. Dzieje polityczne - Artur Adamczyk

Cypr. Dzieje polityczne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademickie Dialog
ISBN: 978-83-8002-147-1
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 451
Rozmiar pliku: 10,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 28,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Artur Adamczyk w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Problem Cypru jest wciąż aktualny w stosunkach międzynarodowych, głównie ze względu na strategiczne położenie wyspy we wschodniej części Morza Śródziemnego na styku trzech kontynentów, a także z powodu odwiecznych sporów między Grecją a Turcją o jej status polityczny i przynależność państwową. O znaczeniu problemu cypryjskiego w stosunkach międzynarodowych świadczy fakt, że w próby jego rozwiązania angażują się organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ i NATO, oraz wielkie mocarstwa.
Książka przedstawia rolę i pozycję Cypru w stosunkach międzynarodowych w latach 1878–2002. Autor nie koncentruje się wyłącznie na relacjach między Cyprem a państwami zaangażowanymi w jego sprawy, lecz analizuje całokształt uwarunkowań sytuacji międzynarodowej. W książce poddano analizie wszystkie ważniejsze elementy problemu cypryjskiego: zarówno rolę, jaką odgrywają w nim główne zainteresowane państwa (Grecja, Turcja, Wielka Brytania, USA), jak i zmieniający się układ sił politycznych na wyspie i na świecie (konfrontacja amerykańsko-radziecka w okresie zimnej wojny, konflikt izraelsko-arabski, rywalizacja grecko-turecka w łonie NATO), determinujący losy Cypru.
Jest to pierwsze tak obszerne i udokumentowane opracowanie na temat Cypru w polskiej literaturze naukowej.