Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa - Karol M. Klimczak

Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-486-2
Język: Polski
Data wydania: 7 listopada 2014
Liczba stron: 320
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
59,90 zł
Nasza cena:
49,90 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI

Autor pokazuje relacje między wyceną akcji a sprawozdawczością finansową. Temat ten jest szczególnie istotny dla inwestorów giełdowych, którzy korzystają z różnych źródeł informacji, w tym sprawozdań finansowych. Zmiany zachodzące w regulacjach prawnych, rozwój możliwości inwestowania kapitału w Polsce, przenikanie się kapitałów w ramach różnych rynków kapitałowych powodują, że konieczne staje się dokonanie przeglądu metod związanych z analizą relacji zachodzących między wartością spółek giełdowych a dostępnymi informacjami ze sprawozdań finansowych publikowanych cyklicznie.

prof. UE dr hab. Robert Kowalak

Monografia dr. Karola Klimczaka jest wnikliwym i szerokim studium relacji między sprawozdawczością finansową a rynkową wyceną kapitału własnego spółek publicznych. Na podkreślenie zasługuje erudycja Autora oraz swoboda, z jaką porusza się w różnych obszarach należących do dziedziny finansów i rachunkowości.

Narracja prowadzona jest dynamicznie, a zarazem bardzo wnikliwie. Autor pokazuje, że ma ogromny zasób wiedzy i pomysłów badawczych, równocześnie nie gubi głównego wątku dzieła oraz na każdym etapie prowadzi rozważania bardzo szczegółowe, dążąc konsekwentnie do jasno wytyczonego celu. Przemyślenia własne Autora są starannie umocowane w literaturze zarówno zagranicznej, jak i krajowej.

Niniejsza publikacja stanowi ważny krok na drodze do określenia kierunku i kształtu zależności między wyceną akcji i sprawozdawczością finansową.

prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz

Dr Karol Marek Klimczak jest absolwentem Christian-Albrechts Universitaet w Kilonii i Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskał stopień doktora na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, a obecnie jest adiunktem w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe obejmują finanse przedsiębiorstw, sprawozdawczość finansową, rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem. Jest autorem publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, takich jak Przegląd Organizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, The International Journal of Accounting, Accounting Research Journal, The Journal of Risk Finance, Journal of Risk Management in Financial Institutions, Journal of Strategic Information Systems. Jego najnowsze badania dotyczą wpływu informacji finansowych i niefinansowych na notowania akcji spółek. Jest członkiem stowarzyszeń European Accounting Association i Polrisk.

Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział 1. Wycena akcji spółek przez rynek kapitałowy
1.1. Ogólna teoria wyceny
1.2. Modele kosztu kapitału
1.2.1. Model CAPM
1.2.2. Model APT
1.2.3. Model trójczynnikowy
1.3. Efektywność informacyjna rynków finansowych
1.4. Metody wyceny akcji
1.4.1. Metody dochodowe wyceny
1.4.2. Wycena oparta na mnożnikach porównawczych
1.4.3. Model zysku rezydualnego
1.5. Metody analizy sprawozdań finansowych
1.6. Translacja sprawozdań finansowych
1.7. Podsumowanie
Rozdział 2. .Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych
2.1. Definicja sprawozdania finansowego
2.2. Zasady sprawozdawczości finansowej
2.3. Funkcje sprawozdawczości finansowej
2.4. Stosowanie zasad sprawozdawczości finansowej przez spółki
2.5. Teoria zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych
2.6. Reakcja rynku na publikację sprawozdań finansowych
2.7. Podsumowanie
Rozdział 3. .Zależności pomiędzy sprawozdawczością finansową a wyceną spółek
3.1. Value relevance – istotność dla wyceny
3.2. Risk relevance – istotność dla szacowania ryzyka
3.3. Podstawy teoretyczne modelu Ohlsona
3.4. Rozwinięcie modelu Ohlsona
3.5. Istotność dla wyceny w badaniach empirycznych
3.6. Identyfikacja czynników modyfikujących wycenę
3.7. Podsumowanie
Rozdział 4. Pomiar istotności dla wyceny
4.1. Metodyka badania
4.1.1. Postać modelu
4.1.2. Dobór zmiennych do modelu
4.1.3. Metody doboru próby
4.1.4. Metody estymacji
4.1.5. Ocena wyników estymacji
4.2. Badanie empiryczne
4.2.1. Dobór próby
4.2.2. Wybór zmiennych
4.2.3. Analiza założeń
4.2.4. Wyniki badania
4.3. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »