Strona główna » Księgarnia » Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie czerwiec 2014 ...

Kategorie ebooków

Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie czerwiec 2014 ... - Opracowanie zbiorowe

Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie czerwiec 2014 ...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: 1 czerwca 2014
Liczba stron: 16
Rozmiar pliku: 508,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 54,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF Pozostałe formaty:


„Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych” to fachowy przewodnik po najnowszych zmianach w przepisach istotnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych oraz aktualnie ważnych problemach. Zawiera praktyczne rozwiązania dla skarbników i księgowych uwzględniając specyfikę i złożoność pracy w jednostkach oświatowych i wychowawczych. Znajdziesz w nim:

  • konkretne informacje o najnowszych zmianach w prawie istotnych dla księgowych jednostek oświatowych i wychowawczych wraz z omówieniem ich konsekwencji,
  • stanowiska ministerstw, regionalnych izb obrachunkowych, omówienia ważnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych wyroków i interpretacji,
  • praktyczne rozwiązania istotnych w danym okresie problemów, gotowe do zastosowania w danej jednostce dotyczące: rachunkowości, klasyfikacji i sprawozdawczości, podatków, kadr i płac, gospodarki finansowej, zarządzania jednostką,
  • aktualne wskaźniki i stawki, które wykorzystujesz w swojej codziennej pracy. Nie trać czasu! Skorzystaj z gotowych, sprawdzonych w praktyce rozwiązań dla księgowych rozliczających jednostki oświatowe i wychowawcze.

Spis treści

1.Zasady zatrudniania asystentów nauczycieli
2.Nowe druki legitymacji szkolnej
3.Obliczanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych
4.RIO o odsetkach od wpłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
5.Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych
6.Zasady wypełniania sprawozdania Rb-27ZZ
7.Księgowanie kwot gromadzonych w kasie zapomogowo-pożyczkowej szkoły
8.Ewidencja kosztów wymiany akumulatora
9.Odpisy aktualizujące od należności spornej
10.Wyjazd nauczyciela na za granicę – ewidencja kosztów wizy
11.Rozliczenie VAT po sprzedaży auta służbowego używanego w szkole
12.Zwolnienie z kas w stołówkach szkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie
13.Wcześniejsza wypłata dotacji na niepubliczną placówkę
14.Opłaty za jednorazowy wynajem pomieszczeń na wydzielonym rachunku
15.Potrącenia komornicze z funduszu socjalnego
16.Autorskie programy wychowania przedszkolnego
17.Refundacja zakupu okularów poza badaniami okresowymi
18.Odprawa z tytułu przejścia na rentę przy niepełnym etacie