Strona główna » Księgarnia » Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie maj 2014 r.

Kategorie ebooków

Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie maj 2014 r. - Opracowanie zbiorowe

Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych, wydanie maj 2014 r.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: 1 maja 2014
Liczba stron: 16
Rozmiar pliku: 668,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 54,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF Pozostałe formaty:


„Finanse jednostek oświatowych i wychowawczych” to fachowy przewodnik po najnowszych zmianach w przepisach istotnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych oraz aktualnie ważnych problemach. Zawiera praktyczne rozwiązania dla skarbników i księgowych uwzględniając specyfikę i złożoność pracy w jednostkach oświatowych i wychowawczych. Znajdziesz w nim:

  • konkretne informacje o najnowszych zmianach w prawie istotnych dla księgowych jednostek oświatowych i wychowawczych wraz z omówieniem ich konsekwencji,
  • stanowiska ministerstw, regionalnych izb obrachunkowych, omówienia ważnych dla jednostek oświatowych i wychowawczych wyroków i interpretacji,
  • praktyczne rozwiązania istotnych w danym okresie problemów, gotowe do zastosowania w danej jednostce dotyczące: rachunkowości, klasyfikacji i sprawozdawczości, podatków, kadr i płac, gospodarki finansowej, zarządzania jednostką,
  • aktualne wskaźniki i stawki, które wykorzystujesz w swojej codziennej pracy. Nie trać czasu! Skorzystaj z gotowych, sprawdzonych w praktyce rozwiązań dla księgowych rozliczających jednostki oświatowe i wychowawcze.

Spis treści

1.Zwolnienia grupowe w czasie urlopu rodzicielskiego
2.Zasady rekrutacji na rok szkolny 2014/2015
3.Nowe obowiązki powiatu w zakresie pieczy zastępczej
4.Dodatek dla pracowników placówek wychowawczych
5.Sprawozdanie Rb-34S po nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej
6.Nowe zasady sporządzania sprawozdania Rb-28S
7.Ewidencja środków wpływających na wydzielony rachunek
8.Niezapłacone odsetki w sprawozdaniu Rb-27S
9.Rozliczenie błędnego przelewu środków do jednostki nadrzędnej
10.Kary za nieterminowy zwrot książek do biblioteki pedagogicznej a VAT
11.Opodatkowanie wpływów sklepiku finansowanego przez radę rodziców
12.Podwyższenie dotacji na przedszkole niepubliczne
13.Opłaty za duplikaty legitymacji
14.Prawo do niepobierania odsetek
15.Praca w trakcie choroby – utrata zasiłku
16.Podpisywanie listy obecności przez dyrektora
17.Przekazanie szkoły stowarzyszeniu a uprawnienia socjalne