Strona główna » Księgarnia » Aktualności kadrowe, wydanie wrzesień-październik 2014 r.

Kategorie ebooków

Aktualności kadrowe, wydanie wrzesień-październik 2014 r. - Szymon Sokolik

Aktualności kadrowe, wydanie wrzesień-październik 2014 r.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: 15 września 2014
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 54,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Szymon Sokolik w formacie PDF Pozostałe formaty:


„Aktualności kadrowe” stawiają sobie za cel, aby z szumu informacji wyłowić tylko takie, które naprawdę w danym czasie mają znaczenie praktyczne dla pracodawcy, kadrowego czy specjalisty ds. HR oraz aby informacje te zapakować w krótką, zwięzłą formę. Stąd liczne wzory, przykłady i schematy, które ułatwiają odbiór.

Spis treści

1.Umowa na czas określony wyniesie maksymalnie 36 miesięcy – rząd ma przyjąć zmiany do końca tego roku
2.Zwolnienia lekarskie – od 1 stycznia 2015 r. w wersji elektronicznej
3.Umowy cywilnoprawne – PIP chce wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy
4.Przeniesienie do innego działu – nie pozbawia przywilejów pracowniczych
5.Zwolnienie dyscyplinarne – nowy wyrok SN
6.Likwidacja ZFŚS – jeśli następuje w trakcie roku, odpis będzie proporcjonalny
7.Świadczenie aktywizacyjne – ponad 10 tys. zł na zatrudnienie bezrobotnego rodzica
8.System czasu pracy – nie podaje się go w informacji o warunkach zatrudnienia
9.Badania okresowe – po zakończeniu urlopu
10.Umowa cywilnoprawna – 12 niebezpiecznych cech