Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce
Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce - Dariusz Jemielniak

Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-450-3
Język: Polski
Data wydania: 17 października 2014
Liczba stron: 155
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 34,90 zł
Nasza cena: 29,90 zł
Wybrany format: Ebook - Dariusz Jemielniak w formacie PDF Pozostałe formaty:


Książka zawiera „Ćwiczenia” do podstawowego i obowiązkowego dla wszystkich studentów uczelni biznesowych przedmiotu/wykładu „Podstawy teorii organizacji i zarządzania”.

Ten przedmiot jest wykładany na I roku wszystkich studiów z dziedziny biznesu i musi go zaliczyć każdy student.

To jest NOWE WYDANIE „Ćwiczeń” wydanych w 2005 r. przez wówczas jeszcze istniejące wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego.

Ponieważ zawartość „Ćwiczeń” zestarzała się, autorzy przygotowali NOWE WYDANIE, które ma obowiązywać na Akademii Leona Koźmińskiego od października 2014 r.

Spis treści

 1. Spis treści
 2. Wstęp
 3. I. Podstawowe pojęcia
 4. Czym jest zarządzanie?
 5. Role menedżera
 6. Czym jest organizacja?
 7. Ćwiczenie
 8. Mini-case
 9. II. Naukowe zarządzanie
 10. Taylor
 11. Ford
 12. Mini-case
 13. Ćwiczenie
 14. III. Nurt administracyjny
 15. Fayol
 16. Weber
 17. Mini-case
 18. Ćwiczenie
 19. IV. Human relations
 20. Mayo
 21. McGregor
 22. Mini-case
 23. Ćwiczenie
 24. V. Podejście systemowe i ilościowe
 25. Podejście systemowe
 26. Organizacja jako system
 27. Podejście ilościowe
 28. Mini-case
 29. Ćwiczenie
 30. VI. Otoczenie organizacji
 31. Rodzaje otoczenia
 32. Podejście sytuacyjne
 33. Rola przypadków współcześnie
 34. Mini-case
 35. Ćwiczenie I
 36. Ćwiczenie II
 37. VII. Strategia organizacji
 38. Co to jest strategia?
 39. Elementy strategii
 40. Budowa strategii
 41. Klasyczne narzędzia analizy strategicznej
 42. Różne szkoły strategii 84
 43. Mini-case
 44. Ćwiczenie
 45. VIII. Struktura organizacji
 46. Podstawowe pojęcia
 47. Typy struktur organizacyjnych
 48. Mini-case
 49. Ćwiczenie
 50. IX. Motywowanie
 51. Wprowadzenie do motywowania
 52. Piramida potrzeb Maslowa
 53. Teoria ERG Alderfera
 54. Teoria dwuczynnikowa Herzberga
 55. Inne teorie
 56. Mini-case
 57. Ćwiczenie
 58. X. Kultura organizacji
 59. Wprowadzenie historyczne
 60. Podstawowa metafora, czy zmienna w systemie?
 61. Mini-case
 62. Ćwiczenie
 63. XI. Kontrola
 64. Kontrolowanie i kontrola
 65. Mini-case
 66. Ćwiczenie
 67. XII. Etyka i odpowiedzialność społeczna w zarządzaniu
 68. Etyka – wprowadzenie
 69. Etyka w biznesie
 70. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 71. Mini-case
 72. Ćwiczenie
 73. XIII. Testy i pytania kontrolne
 74. Pytania otwarte
 75. Bibliografia