Strona główna » Księgarnia » Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego

Kategorie ebooków

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego - Maria Supera-Markowska

Prawno-finansowe aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-2016-5
Język: Polski
Data wydania: września 2014
Liczba stron: 379
Rozmiar pliku: 3,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 58,87 zł
Wybrany format: Ebook  - Maria Supera-Markowska w formacie EPUB Pozostałe formaty:


W książce prezentowane są zagadnienia związane z polityką spójności, kwestie związane z funduszami finansującymi wspólną politykę rolną i rybacką oraz funduszami strukturalnymi, Funduszem spójności i innymi funduszami europejskimi. Krajowy system wdrażania polityki spójności został omówiony tak, aby Czytelnik, poznawszy jej szerszy unijny wymiar, mógł następnie zrozumieć mechanizmy jej funkcjonowania na poziomie krajowym. Przedstawione także kwestie związane z ujęciem środków pochodzących z budżetu UE w krajowym systemie finansów publicznych oraz problematykę podatkowych konsekwencji otrzymania dotacji unijnych i zagadnienia związane z polityką rozwoju, w tym szczególności z rozwojem regionalnym.