Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Inne » Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podst...
Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podst... - Magdalena Pyter

Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym. 100 podst...

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-6698-2
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 361
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 89,00 zł
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Magdalena Pyter w formacie PDF


Leksykon prawa oświatowego i prawa o szkolnictwie wyższym, zawiera – zgodnie z konwencją Wydawcy – wiele przedmiotowych haseł z określonego zakresu. Autorzy starali się zespolić ze sobą dwa – wydawałoby się pokrewne – systemy oświaty i nauki. Nie jest to jednak zadanie łatwe, bo systemy te oddzielone są od siebie zarówno w sposób formalny, jak też materialny. Prawo oświatowe nawiązuje wprost do edukacji, do szkolnictwa na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, natomiast szkolnictwo wyższe i nauka dotyczy zdobywania umiejętności w zakresie szkół wyższych. Autorom udało się połączyć te systemy i wskazać naturalną drogę pomiędzy nimi. W celu przedstawienia zagadnienia posłużono się szeregiem aktów prawnych, głównie z zakresu oświaty i szkolnictwa wyższego. Dla kompleksowego przedstawienia problematyki w Leksykonie zawarto się również do wielu ustaw i rozporządzeń, które wprawdzie nie wprost, ale pośrednio nawiązują do omawianych zagadnień. W Leksykonie zawarto również szereg odwołań do orzecznictwa i literatury przedmiotu.