Dobra osobiste - Izabela Lewandowska-Malec

Dobra osobiste

Wydawnictwo: C. H. Beck
ISBN: 978-83-255-6645-6
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 394
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 69,00 zł
Nasza cena: 69,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Izabela Lewandowska-Malec w formacie PDF


Książka pt.,,Dobra osobiste" stanowi pierwszą na rynku publikację, która w sposób kompleksowy reguluje prawną ochronę dóbr osobistych w Polsce.

Cel Autorów to przede wszystkim dogłębna prawna analiza konstrukcji ochrony tych immanentnie związanych z osobą ludzką wartości. Materia o charakterze przekrojowym dotyczy nie tylko ujęcia historycznego, lecz również aktualnych problemów rozumienia dóbr osobistych na gruncie materialnego i procesowego prawa cywilnego, autorskiego, prawa pracy, prasowego, a nawet regulacji karnoprawnej. Przedmiotem publikacji jest również porównanie tej instytucji na gruncie prawoznawstwa europejskiego i międzynarodowego w zakresie niezbędnym do dokładnego zrozumienia opisywanej instytucji.