Strona główna » Księgarnia » Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19...

Kategorie ebooków

Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19... - Opracowanie zbiorowe

Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3421-6
Język: Polski
Data wydania: października 2014
Liczba stron: 111
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 19,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie PDF


Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą:
  • odformalizowania sposobu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących usług niepriorytetowych o wartości poniżej progów unijnych,
  • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy, dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,
  • powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,
  • zasad zatrzymania wadium,
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego, a także modyfikacji zasad dotyczących ustalania przez zamawiających rażąco niskiej ceny.
Ustawa prawo zamówień publicznych ze zmianami obowiązującymi od 19 października 2014 r., dzięki wyróżnieniu wszystkich znowelizowanych przepisów, ułatwi pracę wszystkim osobom zajmującym się zamówieniami publicznymi.