Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Cywilne » Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. Wydanie 1
Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. Wydanie 1 - Wojciech Gonet

Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0637-6
Język: Polski
Data wydania: października 2014
Liczba stron: 333
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Wojciech Gonet w formacie PDF Pozostałe formaty:


Zawieranie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości oraz umów obciążenia nieruchomości (tj. służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, hipoteki oraz użytkowania) wymaga właściwej reprezentacji stron tych umów, aby nie doprowadzić do nieważności aktu notarialnego. Dotyczy to również przypadków, gdy strona umowy nie uzyskała wymaganej zgody jakiegoś podmiotu lub organu na jej zawarcie. Te złożone kwestie związane z przypadkami, kiedy wymagane jest uzyskanie zgody na zawarcie umów obrotu nieruchomościami – wraz z zasadami reprezentacji spółek prawa handlowego, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, różnych osób prawnych, osób fizycznych oraz przedsiębiorców w upadłości likwidacyjnej i z możliwością zawarcia układu – zostały omówione w książce. W książce przedstawiono również orzecznictwo i poglądy doktryny dotyczące przedstawionych zagadnień.

Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, aplikantów notarialnych, zastępców notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, sędziów i referendarzy sądowych wydziałów ksiąg wieczystych, a także dla studentów prawa zainteresowanych problematyką prawną obrotu nieruchomościami.

Dr hab. Wojciech Gonet jest adiunktem w Zakładzie Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, notariuszem w Piasecznie oraz autorem ponad 70 publikacji naukowych z prawa finansowego, gospodarczego, cywilnego, w tym m.in. Komentarza do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, LexisNexis 2012 oraz trzech monografii.