Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Zgromadzenia i imprezy masowe. Wydanie 3
Zgromadzenia i imprezy masowe. Wydanie 3 - Paweł Suski

Zgromadzenia i imprezy masowe. Wydanie 3

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0826-4
Język: Polski
Data wydania: października 2014
Liczba stron: 420
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 99,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Paweł Suski w formacie PDF Pozostałe formaty:


Książka składa się z dwóch części. W pierwszej, dotyczącej problematyki zgromadzeń, omówiono m.in. pojęcie zgromadzenia i wolności zgromadzania się, postępowanie w sprawach zgromadzeń, przebieg zgromadzeń, a także zgromadzanie się w szczególnych miejscach, m.in. na terenach byłych hitlerowskich obozów zagłady, szkół wyższych oraz na drogach publicznych. Kwestie te przedstawiono w ujęciu Konstytucji, prawa międzynarodowego oraz ustawy z 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach. W szerokim zakresie omówiono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych.

W drugiej części książki przedstawiono zagadnienia wynikające ze stosowania ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, m.in.: pojęcie imprezy masowej, warunki bezpieczeństwa imprez masowych i związane z nimi obowiązki organizatora, służby porządkowej i informacyjnej, Policji oraz uczestników, zezwolenie na przeprowadzenie imprezy, kontrolę jej bezpieczeństwa oraz odpowiedzialność organizatora imprezy za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym.

Autor jest radcą prawnym, znanym Czytelnikom z wielu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i handlowego.