Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Handlowe » Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. Wy...
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. Wy... - Andrzela Gawrońska-Baran

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne. Wy...

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0892-9
Język: Polski
Data wydania: października 2014
Liczba stron: 229
Rozmiar pliku: 607,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 89,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Andrzela Gawrońska-Baran w formacie EPUB Pozostałe formaty:


W publikacji kompleksowo przedstawiono tematykę dotyczącą unieważnienia przetargu nieograniczonego − podstawowego trybu udzielania zamówień.

Unieważnienie przetargu zostało uregulowane w polskim prawie zamówień publicznych w sposób ramowy i mało precyzyjny, co powoduje trudności w praktycznym stosowaniu przepisów. Ich eliminację ułatwią zawarte w publikacji szczegółowe wyjaśnienia elementów unieważnienia przetargu oraz poszczególnych przesłanek uzasadniających tę czynność. Szerokie wykorzystanie aktualnego orzecznictwa krajowego i europejskiego umożliwi zamawiającemu prawidłowe działania, a wykonawcom − ich weryfikację. Rozważania prawne z głębokim osadzeniem w praktyce zostały przedstawione z uwzględnieniem kontekstu europejskiego.

W książce zawarto ponadto charakterystykę prawną czynności dokonywanych w toku przetargu (ogłoszenia o przetargu, ukształtowania warunków zamówienia i ich oceny, składania przez wykonawców ofert i ich weryfikacji). Przybliżono zasady odpowiedzialności stron przetargu, w tym za bezzasadne unieważnienie oraz uchylanie się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

Niniejsza publikacja to szerokie i wszechstronne źródło profesjonalnej informacji na temat unieważnienia przetargu na zamówienie publiczne. Jest adresowana zwłaszcza do kadry zarządzającej, członków komisji przetargowych w sektorze rządowym, samorządowym, sądach, uczelniach publicznych oraz do organów kontrolnych i orzekających, a także wykonawców z różnych branż gospodarki ubiegających się o publiczne kontrakty.

Andrzela Gawrońska-Baran – doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych, autorka profesjonalnych publikacji dotyczących zamówień publicznych.