Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Instytucje nadzoru w sektorze finansowym - Włodzimierz Szpringer

Instytucje nadzoru w sektorze finansowym

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-400-8
Język: Polski
Data wydania: 7 marca 2014
Liczba stron: 260
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,90 zł
Nasza cena:
41,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , PDF

W książce omówiono instytucjonalne ograniczenia niestabilności otoczenia przedsiębiorstw na przykładzie regulowania infrastruktury rynku finansowego. W szczególności autor analizuje nową instytucję nadzoru w sektorze finansowym – nadzoru systemowego w kontekście innych instytucji nadzoru (np. makro- czy mikroostrożnościowego). Autor wychodzi z założenia, że infrastruktura rynku finansowego (systemy płatności, rozliczeń, rozrachunku, krajowe depozyty, repozytoria transakcji, centralni kontrpartnerzy) jest najważniejsza dla redukcji niestabilności w gospodarce, zwłaszcza w sytuacji przenikania się sektora finansowego i niefinansowego, generowania innowacji finansowych „obchodzących” regulacje mające na celu łagodzenie ryzyka lub tworzenia instytucji parabankowych wymykających się spod prawa. Książka skupia się na analizie kierunków regulacji sektora finansowego i formułuje wnioski de lege ferenda – z perspektywy oceny skutków regulacji, ekonomicznej analizy prawa oraz adekwatności regulacji do ograniczania niestabilności w gospodarce i poprawy konkurencyjności.

 

Spis treści

1.Harmonizacja prawa a konkurencja regulacyjna Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.Determinanty i ograniczenia regulacji rynku finansowego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.1. Modele regulacji sektora finansowego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.2.Innowacje finansowe – problem regulacji Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.3.Innowacje finansowe z perspektywy konsumenta Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.4..Wpływ państwa na kształtowanie struktury sektora finansowego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
2.5..Koncepcja regulacji funkcjonalnej – inspiracje z shadow banking Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.Zasada proporcjonalności a zasada subsydiarności – kluczowe kryteria oceny skutków regulacji Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.1.Zasada proporcjonalności w prawie europejskim Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.2..Ocena skutków regulacji sektora finansowego - w kierunku dowartościowania zasady proporcjonalności Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.3..Dyrektywy CRD i MIFiD a zasada proporcjonalności Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.4..Regulacja EMIR – problem zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa na rynku instrumentów pochodnych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
3.5..Problem standaryzacji kontraktów związanych z innowacyjnymi instrumentami pochodnymi Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.Problem niedostatecznego nadzoru nad instytucjami finansowymi Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.1.Stabilność finansowa oraz zapobieganie kryzysom systemowym – wspólny mianownik wszystkich rodzajów nadzoru w sektorze finansowym Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.2.Kierunki zmian w regulacjach ostrożnościowych oraz nowe proporcje między nadzorem krajowym a europejskim Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4.3.Kluczowa rola banku centralnego w przekształceniach instytucji nadzoru Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5.Nadzór nad rynkiem finansowym a koncepcja unii bankowej Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5.1.Koncepcja unii bankowej Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5.2.Krytyka koncepcji unii bankowej Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.Nowe organy polityki regulacyjnej - rady ds. ryzyka systemowego w UE i w USA Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.1.Problem monitorowania ryzyka systemowego w sektorze finansowym Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.2.Nowy rodzaj organów – rady ds. ryzyka systemowego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.3.Celowość tworzenia nowych instytucji i organów Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7. Nadzór systemowy a inne rodzaje nadzoru w sektorze finansowym Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.1.Problem kojarzenia nadzoru nad podmiotami istotnymi systemowo z nadzorem nad całością infrastruktury rynku finansowego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.2.Problem definiowania nadzoru Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.3.Nieadekwatność tradycyjnego pojęcia nadzoru do istoty nadzoru systemowego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.4.Istota nadzoru systemowego w świetle dokumentów międzynarodowych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.5.Nadzór systemowy w odniesieniu do instytucji płatniczych istotnych systemowo Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.6.Nadzór systemowy w stosunku do różnych rodzajów instrumentów płatniczych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.7.Krzyżowanie się pojęcia nadzoru systemowego z innymi formami nadzoru Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.8.Cele sprawowania nadzoru systemowego w Polsce Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.9.Przykłady Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.9.1.Nadzór systemowy oparty na środkach władczych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.9.2.Koncepcja działań niewładczych - moral suasion Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
7.9.3.Problem zwiększenia znaczenia narzędzi władczych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
8.Nadzór makroostrożnościowy a nadzór systemowy – kluczowa rola banków centralnych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
9.Kontekst instytucjonalny – niektóre regulacje szczególne a koncepcja nadzoru systemowego Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.Nadzór nad rynkiem finansowym a nowoczesne technologie („cloud computing”) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.1.Problemy regulacji rynku nowych technologii Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.2.Rozwój technologii ICT jako szansa dla regulatora Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
10.3.Problemy związane z transgranicznym charakterem Cloud Computing Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
11.Nadzór a innowacyjne usługi płatnicze Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
11.1.Problem definiowania innowacyjnych instrumentów płatniczych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
11.2.Wpływ innowacji na rynek detalicznych systemów płatniczych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
11.3.Ewolucyjny charakter zmian kluczowych usług w płatnościach detalicznych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
11.4.Efektywność a bezpieczeństwo innowacji w płatnościach detalicznych Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.Nadzór wobec rynku consumer finance Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.1.Banki i parabanki na rynku consumer finance Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.2.Dyskusja wokół pojęcia instytucji kredytowej Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.3.Definicja depozytu – przyczynek do definiowania parabanków? Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.4.Problem definiowania parabanków (shadow banking) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.5.Regulacja ograniczeń oprocentowania – zagrożeniem dla rynku consumer finance Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.6.Regulacje antylichwiarskie (próba oceny skutków regulacji) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.7.Orzeczenie ETS w sprawie Volksbank România – przyczynek do rozważań nad celowością regulacji Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.8.Przykłady Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.8.1.Volksbank România – (sprawa C-602/10) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.8.2.Banco Español de Crédito, SA przeciwko Joaquínowi Calderónowi Caminie (Sprawa C-618/10) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.8.3.Luigi Scarpelli przeciwko NEOS Banca SpA - (Sprawa C-509/07) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.8.4.Pohotovosť s.r.o. przeciwko Ivecie Korčkovskiej (Sprawa C-76/10) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.8.5.Aziz przeciwko Catalunyacaixa - (C-415/11) Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.9..Integralne spojrzenie na produkty finansowe – w kierunku zarządzania wartością klienta Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
12.10.Rekomendacja Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »