Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Instytucje nadzoru w sektorze finansowym - Włodzimierz Szpringer

Instytucje nadzoru w sektorze finansowym

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-400-8
Język: Polski
Data wydania: 7 marca 2014
Liczba stron: 260
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
49,90 zł
Nasza cena:
41,90 zł

Dostępne formaty plików:

MOBI , PDF

W książce omówiono instytucjonalne ograniczenia niestabilności otoczenia przedsiębiorstw na przykładzie regulowania infrastruktury rynku finansowego. W szczególności autor analizuje nową instytucję nadzoru w sektorze finansowym – nadzoru systemowego w kontekście innych instytucji nadzoru (np. makro- czy mikroostrożnościowego). Autor wychodzi z założenia, że infrastruktura rynku finansowego (systemy płatności, rozliczeń, rozrachunku, krajowe depozyty, repozytoria transakcji, centralni kontrpartnerzy) jest najważniejsza dla redukcji niestabilności w gospodarce, zwłaszcza w sytuacji przenikania się sektora finansowego i niefinansowego, generowania innowacji finansowych „obchodzących” regulacje mające na celu łagodzenie ryzyka lub tworzenia instytucji parabankowych wymykających się spod prawa. Książka skupia się na analizie kierunków regulacji sektora finansowego i formułuje wnioski de lege ferenda – z perspektywy oceny skutków regulacji, ekonomicznej analizy prawa oraz adekwatności regulacji do ograniczania niestabilności w gospodarce i poprawy konkurencyjności.

 

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1. Determinanty i ograniczenia regulacji rynku finansowego

1.1. Bezpieczeństwo a efektywność – główny dylemat regulacji rynku finansowego

1.2. Modele regulacji sektora finansowego

1.3. Innowacje finansowe – problem regulacji

1.4. Innowacje finansowe z perspektywy klientów

1.5. Wpływ państwa na kształtowanie struktury sektora finansowego

1.6. Koncepcja regulacji funkcjonalnej – inspiracje z shadow banking

1.7. Regulacja a compliance

Rozdział 2. Kierunki oceny skutków regulacji sektora finansowego

2.1. Zasada proporcjonalności w prawie europejskim

2.2. Ocena skutków regulacji sektora finansowego – w kierunku dowartościowania zasady proporcjonalności

2.3. Dyrektywy CRD i MIFiD a zasada proporcjonalności

2.4. Regulacja EMIR – problem zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa na rynku

instrumentów pochodnych

2.5. Problem standaryzacji kontraktów związanych z innowacyjnymi instrumentami

pochodnymi

2.6. Regulacja banków spółdzielczych i unii kredytowych (SKOK) a zasada proporcjonalności

Rozdział 3. Problem adekwatnego nadzoru nad instytucjami finansowymi

3.1. Łagodzenie ryzyka systemowego – problem nadzoru w sektorze finansowym

3.2. Nowe proporcje między nadzorem krajowym a europejskim i trendy zmian regulacji

ostrożnościowych

3.3. Główna rola banku centralnego w reorganizacji instytucji nadzoru

3.4. Koncepcja unii bankowej a nadzór nad rynkiem finansowym

3.5. Rady ds. Ryzyka Systemowego w UE i w USA jako nowe organy polityki regulacyjnej

3.6. Infrastruktura rynku finansowego – podstawowe pojęcia

Rozdział 4. Nadzór systemowy jako nowa kategoria nadzoru nad infrastrukturą rynku finansowego

4.1. Integracja nadzoru nad najważniejszymi podmiotami rynku finansowego

4.2. Definiowanie nadzoru w dorobku prawa publicznego

4.3. Nietrafność klasycznego pojęcia nadzoru z perspektywy nadzoru systemowego

4.4. Nadzór makroostrożnościowy a nadzór systemowy – funkcje banków centralnych

4.5. Instytucje i regulacje szczególne a koncepcja nadzoru systemowego

Rozdział 5. Nadzór systemowy – nowa instytucja ograniczania niestabilności rynku finansowego

5.1. Istota nadzoru systemowego w świetle regulacji EBC oraz krajów członkowskich

5.2. Nadzór systemowy w odniesieniu do najważniejszych instytucji płatniczych

5.3. Nadzór systemowy w zakresie instrumentów płatności

5.4. Koncepcja nadzoru makroostrożnościowego i Rady ds. Ryzyka Systemowego

5.5. Przenikanie się pojęcia nadzoru systemowego z innymi formami nadzoru

5.6. Cele sprawowania nadzoru systemowego w Polsce

5.7. Nadzór systemowy – środki władcze czy moral suasion?

5.8. Problem uściślenia instytucji nadzoru systemowego

5.9. Problem kompetencji prawotwórczych banku centralnego

5.10. Problematyka generalnych aktów prawotwórczych prezesa NBP

Rozdział 6. Nadzór nad rynkiem finansowym a nowoczesne technologie

6.1. Problemy regulacji rynku nowych technologii

6.2. Polityka konkurencji na rynkach nowych technologii

6.3. Fenomen Big Data a sektor finansowy

6.4. Rozwój cloud computing jako szansa dla regulatora

6.5. Problemy związane z transgranicznym charakterem cloud computing

6.6. Problem definiowania innowacyjnych instrumentów płatniczych

6.7. Wpływ innowacji na rynek detalicznych systemów płatności

6.8. Ewolucyjny charakter zmian kluczowych usług w płatnościach detalicznych

6.9. Efektywność a bezpieczeństwo innowacji w płatnościach detalicznych

6.10. Systemy kart płatniczych jako przykład rynków wielostronnych

6.11. Współpraca nadzorcza banków centralnych oraz organów antymonopolowych

Rozdział 7. Nadzór wobec rynku consumer finance

7.1. Banki i parabanki na rynku consumer finance

7.2. Dyskusja wokół pojęcia instytucji kredytowej

7.3. Definicja depozytu – przyczynek do definiowania parabanków?

7.4. Problem definiowania parabanków (shadow banking)

7.5. Regulacja ograniczeń oprocentowania – zagrożeniem dla rynku consumer finance

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »