Strona główna » Księgarnia » eBooki » Języki obce » Angielski » Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku
Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku - Agnieszka Drummer

Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-426-8
Język: Polski
Data wydania: 30 maja 2014
Liczba stron: 245
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 39,90 zł
Nasza cena: 33,90 zł
Wybrany format: Ebook - Agnieszka Drummer w formacie PDF


Tematem książki jest biznesowa korespondencja elektroniczna w języku angielskim – SMS-y, e-maile, komunikatory, profile społecznościowe itp. Zamiast tradycyjnych pism coraz powszechniej wysyłamy e-maile. Wszechobecne stają się platformy internetowe: Facebook, Google+, Twitter. Bardzo popularne są także globalne sieci kontaktów typu LinkedIn. A pracując lub szukając pracy w międzynarodowej korporacji lub firmie, która ma międzynarodowe kontakty – trzeba umieć korzystać z tych wszystkich form komunikacji w języku angielskim. Właśnie w tej książce znajdziemy bogaty zbiór praktycznych przykładów, jak DZIŚ prowadzić zawodową korespondencję elektroniczną.

Agnieszka Drummer to tłumaczka i lektorka języka niemieckiego, autorka nowatorskiej metody nauczania języków obcych oraz bestsellerowych podręczników. Od 25 lat mieszka w Niemczech z dłuższą przerwą na pobyt w Londynie. Uczy Polaków języków obcych przez internet.

Beata Williamson to anglistka, nauczycielka i lektorka języka angielskiego, od wielu lat mieszka w Londynie.

Spis treści

 1. Wstęp
  Listy i e-maile
  Letters and emails
  Kiedy napisać list, a nie e-mail / When to write a letter
  and not an email
  Zanim zaczniesz pisać / Before you start writing
  Głowne elementy listu / Main elements of the letter
  Układ listu / Layout of the letter
  E-maile / Emails
  Ogólne zwroty do listów i maili
  Common expressions for letters and emails
  1Nawiązywanie kontaktow handlowych
  Establishing business contacts
  2Nawiązywanie innych kontaktow
  Establishing other contacts
  3Podanie o pracę
  Job application
  Życiorys / CV (Curriculum Vitae)
  4Zaproszenie na rozmowę kwalifi kacyjną
  Invitation for a job interview
  Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku
  Modern Business 6 Correspondence in English
  5Odpowiedzi odmowne
  Rejection of application
  6Wymowienia
  Letters of termination of employment or contract
  7Upomnienie
  Warning
  8Zapytania ofertowe
  Off er enquiries
  9Oferty
  Letters of off er
  10Zamówienie
  Order
  11Odwołanie zamówienia
  Cancellingan order
  12Potwierdzenie zamówienia (lub zlecenia)
  Confi rming an order
  13Zawiadomienie o wysyłce
  Notifi cation of shipment
  14List dołączony (do przesyłki)
  Information cover letter
  15Faktury
  Invoices
  16Monity
  Reminders
  Spis treści
  7
  17Reklamacje
  Complaints
  18Prośby o więcej czasu
  Requests for allowing more time
  19Podziękowania
  Letters of thanks
  20Zaproszenia
  Invitations
  21Odmowy
  Refusing an invitation/off er
  22Przeprosiny
  Apologies
  23Życzenia
  Greetings
  24Rezerwacje hoteli
  Hotel bookings
  25Komunikacja wewnętrzna
  Internal communication
  Narady/Meetings
  Zamowienia (wewnętrzne) / Internal orders
  Dział kadr (aplikacje) / Personnel (Applications)
  Notatka z rozmowy / Note from a conversation
  Informacja o nieobecności / Information about absence
  Protokoły/Minutes
  Sprawozdania/Reports
  Nowoczesna korespondencja biznesowa po angielsku
  Modern Business 8 Correspondence in English
  26Rozmowy telefoniczne
  Telephone calls
  27SMS / Skype / WhatsApp
  SMS
  Skype
 2. WhatsApp
  28Portale biznesowe
  Business portals
  Uwagi na temat stylu w mediach społecznościowych /
  Comments about style in Social Media
  Elementy, zwroty używane w mediach społecznościowych /
  Words and expressions used in Social Media
  29Facebook
  Profi le/Profile
  Strony/Sites
  Grupy/Groups
  Twitter
  30Skroty
  Abbreviations