Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Wycena spółek z WIG 30 - Marek Panfil

Wycena spółek z WIG 30

Wydawnictwo: MT Biznes
ISBN: 978-83-7561-440-4
Język: Polski
Data wydania: 13 marca 2014
Liczba stron: 640
Rozmiar pliku: 9,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
119,90 zł
Nasza cena:
99,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB , MOBI

Książka stanowi kontynuację i uzupełnienie poprzednich publikacji wydanych przez Poltext (Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki oraz Dylematy wyceny przedsiębiorstwa). Tym razem przedmiotem analizy jest wycena kilkunastu największych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie, takich jak: Bogdanka, JSW, TVN, KGHM Polska Miedź, PKO BP, Pekao, PKN Orlen, czy PZU. Publikowanych w książce wycen nie należy traktować jako rekomendacji inwestycyjnych, jednak na pewno będą one pomocne czytelnikom-inwestorom w zrozumieniu źródeł wzrostu wartości spółek wchodzących w skład indeksów GPW. Jest to pierwsza publikacja tego typu na rynku polskim

Spis treści

Część I Makroekonomiczne i mikroekonomiczne uwarunkowania wyceny spółki

1. Cykle i wskaźniki koniunktury na świecie i w Polsce – prof. Maria Drozdowicz-Bieć, dr Alfred Bieć

2. Megatrendy w gospodarce światowej – dr Andrzej Szablewski
2.1. Polaryzacja wzrostu i spadku PKB w wielobiegunowym świecie
2.2. Kierunki migracji kapitału
2.3. Hipoteza przemienności rynków i co z niej może wynikać?
2.4. Zmiany zachodzące na rynkach kapitałowych
2.5. Wnioski

3. Analiza fundamentalna i techniczna spółki – dr Jarosław Kwit
3.1. Prognozowanie – wprowadzenie.
3.2. Analiza fundamentalna.
3.2.1. Teoria
3.2.2. Mocne i słabe strony prognozowania w oparciu o analizę fundamentalną.
3.3. Analiza techniczna
3.3.1. Teoria
3.3.2. Mocne i słabe strony prognozowania w oparciu o analizę techniczną
3.4. Analiza fundamentalna i techniczna – porównanie
3.4.1. Determinanty priorytetu w stosowaniu analizy fundamentalnej i technicznej - kryteria praktycznego stosowania
3.4.1.1. Wartość portfela inwestycyjnego. Kontekst płynności
3.4.1.2. Horyzont inwestycyjny
3.4.1.3. Stan koniunktury giełdowej
3.4.1.4. Wrażliwość na szoki egzogeniczne oraz urzeczywistnienie zdarzeń „nieprzewidywalnych”. Wpływ „carry trade” na jakość prognozy.
3.5. Przebieg indeksu WIG20 w aspekcie średnich wskaźników P/E, P/BV
3.6. Kryteria prognozowania średnio- i długoterminowego w AT na podstawie
indeksu WIG20.
4. Metodologia wyceny spółek giełdowych. Poszukiwanie wartości wewnętrznej akcji – dr Marek Panfil
4.1. Ewolucja wycen spółek
4.2. Zrozumienie modelu biznesowego spółki giełdowej (w tym czynniki wzrostu wartości) - nawiązanie do profilu działalności spółek z WIG-20
4.3. Kluczowe etapy analizy strategicznej i analizy finansowej spółki
4.4. Podejście dochodowe i rynkowe jako najpopularniejsze do wyceny spółki giełdowej
4.4.1. Metody dochodowe DCF (FCFF, FCFE); DEP; DDM
4.4.2. Metoda mnożnikowa
4.5. Poszukiwanie ostatecznej ceny akcji. Interpretacja wyceny.
4.6. Wnioski

5. Społeczna odpowiedzialność spółek z WIG-20 - dr Paulina Roszkowska


Cześć II Wycena spółek z WIG20

5. Wycena Asseco Poland SA – Andrzej Staniszewski, analityk PKN Orlen SA
6. Wycena Bogdanka SA – Wojciech Kiczka, Słuchacz X edycji Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej
7. Wycena Boryszew SA – Adam Lesiński, Słuchacz X edycji PS MWSK
8. Wycena BRE BANK SA – Paweł Włodarczyk, Słuchacz X edycji PS MWSK
9. Wycena GTC SA – Emil Wołodźko, Słuchacz X edycji PS MWSK
10. Wycena Handlowy SA – Marcin Ostaszewski, student V roku SGH
11. Wycena JSW SA – Marzena Polczyk, Słuchaczka X edycji PS MWSK
12. Wycena Kernel SA – Elżbieta Boryń, Słuchaczka X edycji PS MWSK
13. Wycena KGHM Polska Miedź SA – Daniel Dąbrowski , Słuchacz X edycji PS MWSK
14. Wycena LOTOS SA – Rafał Pawlak, Słuchacz X edycji PS MWSK
15. Wycena Pekao SA – Dominika Sobaś
16. Wycena PGE SA – Agnieszka Maciąg, Słuchacz X edycji PS MWSK
17. Wycena PGNiG SA - Kamil Kondracki, Słuchacz X edycji PS MWSK
18. Wycena PKN Orlen SA – Maciej Wróblewski, Słuchacz X edycji PS MWSK
19. Wycena PKO BP SA – Piotr Siwiec, Słuchacz X edycji PS MWSK
20. Wycena PZU SA – Mateusz Misil, Słuchacz X edycji PS MWSK
21. Wycena Synthos SA – dr Dorota Ciesielska-Maciągowska, SGH
22. Wycena Tauron Polska Energia SA – Joanna Górna, Słuchaczka X edycji PS MWSK
23. Wycena TP SA – Piotr Zaniewski, Słuchacz X edycji PS MWSK
24. Wycena TVN SA - Małgorzata Wodzińska, Słuchaczka X edycji PS MWSK

Spis treści rozdziałów 6–25

1. Charakterystyka spółki
a. Branża/model biznesowy
b. Kluczowe wydarzenia historyczne
c. Struktura własnościowa
d. Kadra zarządzająca

2. Analiza strategiczna spółki
a. Misja, wizja
b. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
c. Specyfika rynku
d. Analiza 5 sił konkurencyjności Portera
e. Analiza SWOT
3. Analiza finansowa w okresie 31.12.2007–31.12.2011
a. Analiza rachunku zysków i strat
I. Analiza przychodów
II. Analiza kosztów
III. Analiza marż na różnym rodzaju działalności
b. Analiza bilansu
I. Analiza aktywów
II. Analiza pasywów
c. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
I. Działalność operacyjna
II. Działalność inwestycyjna
III. Działalność finansowa

4. Analiza wskaźnikowa w okresie 31.12.2007–31.12.2011
a. Analiza wskaźników płynności
b. Analiza wskaźników sprawności działania
c. Analiza wskaźników zadłużenia
d. Analiza wskaźników rentowności
e. Analiza wskaźników dla akcjonariuszy + akcjogram (od pierwszego notowania akcji spółki)
f. Strategiczny model zysku
g. Analiza zysku ekonomicznego (EP): kalkulacja NOPAT, IC, WACC, EP

5. Założenia dla potrzeb metody dochodowej (DCF lub DEP lub DDM) w okresie 31.12.2007–31.12.2011
a. Makroekonomia (PKB, inflacja, kursy walut, ceny surowców – jeśli potrzeba, etc…)
b. Prognoza rachunku zysków i strat w okresie 01.01.2012 – 31.12.2016
I. Prognoza przychodów
II. Prognoza kosztów
III. Prognoza marż na różnym rodzaju działalności
c. Prognoza bilansu
I. Prognoza aktywów
II. Prognoza pasywów
d. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
I. Działalność operacyjna
II. Działalność inwestycyjna
III. Działalność finansowa
e. Prognoza kosztu kapitału
I. Koszt kapitału własnego
II. Koszt kapitału obcego
III. WACC
f. Prognoza kapitału obrotowego netto

6. Wycena spółki metodą FCFF na dzień 31.12.2011 (dla wszystkich spółek oprócz banków)
a. Kalkulacja FCFF
b. Kalkulacja zdyskontowanych FCFF
c. Kalkulacja wartości końcowej (TV)
d. Kalkulacja zdyskontowanej TV
e. Enterprise Value i Equity Value
f. Analiza wrażliwości

7. Wycena spółki metodą zdyskontowanych zysków ekonomicznych (Discounted Economic Profit, DEP)na dzień 31.12.2011 (dla banków – do wyboru DEP lub DDM)
a. Kalkulacja EP
b. Kalkulacja zdyskontowanych EP
c. Kalkulacja wartości końcowej (TV)
d. Kalkulacja zdyskontowanej TV
e. Enterprise Value i Equity Value
f. Analiza wrażliwości

8. Wycena spółki metodą zdyskontowanych dywidend (Discounted Dividend Method, DDM)na dzień 31.12.2011 (dla banków – do wyboru DDM lub DEP)
a. Prognoza wartości dywidend
b. Koszt kapitału własnego
c. Kalkulacja wartości końcowej (TV)
d. Kalkulacja zdyskontowanej TV
e. Equity Value
f. Analiza wrażliwości

9. Wycena spółki metodą porównawczą na dzień 31.12.2011 (spółki giełdowe)
a. Dobór spółek porównywalnych
b. Mnożniki (EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S, P/E)
c. Korekty
d. Dyskonta i premie
e. Enterprise Value i Equity Value

10. Wycena a giełdowa cena akcji
a. Wycena a giełdowa cena akcji
b. Kreacja / destrukcja wartości

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »