Strona główna » Księgarnia » eBooki » Prawo i Podatki » Administracyjne » Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 11
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 11 - Piotr Przybysz

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 11

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0800-4
Język: Polski
Data wydania: września 2014
Liczba stron: 476
Rozmiar pliku: 855,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 179,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Przybysz w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Jest to jedenaste wydanie znanego Czytelnikom komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym w sposób jasny i przystępny wyjaśniono zawiłości procedury administracyjnej. Kodeks ten jest kluczową regulacją prawną, określającą relacje między organami administracji a podmiotami dążącymi do uzyskania decyzji administracyjnej lub domagającymi się innego działania ze strony organów administracji.

W obecnym wydaniu uwzględniono najnowsze zmiany, wynikające m.in. z ustawy z 10 stycznia 2014 r. – o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Zaletą publikacji jest bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wykorzystane w uwagach komentarza, w którym przedstawiono m.in. najnowsze tendencje w orzecznictwie administracyjnym. Komentarz zawiera skorowidz przedmiotowy.

Publikacja ta będzie z pewnością pomocna prawnikom, pracownikom administracji publicznej, studentom prawa i administracji oraz osobom załatwiającym sprawy w urzędach.

Piotr Przybysz jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.