Strona główna » Księgarnia » Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie 1

Kategorie ebooków

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie 1 - Ryszard Balicki

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0812-7
Język: Polski
Data wydania: września 2014
Liczba stron: 628
Rozmiar pliku: 5,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 129,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Ryszard Balicki w formacie PDF Pozostałe formaty:


Niniejszy Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. przedstawia zagadnienia dotyczące podstawowych zasad ustroju państwa, systemu organów władzy publicznej, systemu źródeł prawa obowiązującego w Polsce oraz wolności i praw człowieka i obywatela. W publikacji omówione zostały poszczególne przepisy ustawy zasadniczej, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, a także poglądów doktryny prawa wraz ze wskazaniem podstawowej literatury przedmiotu.

W Komentarzu uwzględniono najnowsze akty prawne stanowiące rozwinięcie ustawy zasadniczej, m.in. ustawę z 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Autorami Komentarzawybitni znawcy przedmiotu, autorzy licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego – zarówno w kraju, jak i za granicą – oraz praktycy (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokat), będący pracownikami naukowymi lub wywodzący się z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Komentarz adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców – prawników praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych), jak również do urzędników administracji publicznej i przedstawicieli środowisk naukowych.

Publikacja z pewnością zainspiruje też studentów prawa, administracji czy politologii, a także każdego zainteresowanego problematyką:

podstawowych zasad ustroju społeczno-gospodarczego Polski;

systemu źródeł obowiązującego prawa, jego hierarchii oraz relacji do prawa międzynarodowego, w tym Unii Europejskiej;

zasad funkcjonowania państwa;

sposobu tworzenia prawa;

konstytucyjnego systemu organów władzy publicznej i wzajemnych relacji pomiędzy nimi;

zagadnieniami wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela oraz systemem gwarancji ich ochrony.