Strona główna » Księgarnia » Kronos 4/2013. Finis Christianismi

Kategorie ebooków

Kronos 4/2013. Finis Christianismi - Opracowanie zbiorowe

Kronos 4/2013. Finis Christianismi

Wydawnictwo: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 521
Rozmiar pliku: 8,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 20,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Opracowanie zbiorowe  w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Czym jest chrześcijaństwo? Jaki jest jego sens i znaczenie? Pytanie ważne nie tylko dla chrześcijanina – który powinien wiedzieć, w co wierzy – lecz także, a może przede wszystkim dla ateisty. Ateizm nie jest bowiem zjawiskiem pierwszym. Pojawia się zawsze po stuleciach religii. Jeśli przyjrzeć mu się uważnie, patrząc na jego historyczny rozwój – na nabierającą coraz większego rozpędu dechrystianizację Europy – to widać wyraźnie, że przychodzi on z wnętrza religii, że opiera się na jej pojęciach i wyobrażeniach, czyniąc swym wehikułem jej wartości i sposoby życia.

Spis treści

PREZENTACJE

Tadeusz Zatorski, Po co nam Overbeck?

Franz Overbeck, O początkach monastycyzmu

Martin Henry, Czy teologia ma przyszłość w nowoczesnym świecie?

Arie Nabrings, Teologia między mitem a refleksją. Diagnoza Franza Overbecka

Andreas Urs Sommer, Thomas Mann i Franz Overbeck

 

ESEJE

Walter Friedrich Otto, Istota Bogów. Duch i postać

Piotr Augustyniak, Walter F. Otto, czyli greckimi oczami na Boskość

Dawid Nowakowski, Prisca theologia i jej znaczenie w metafizycznym systemie Marsilia Ficina

Carl Schmitt, Dyktatura (fragmenty)

Paul A. Rahe, Carl Schmitt i jego krytycy

Michał Herer, Przyjemność czy pragnienie?

Magdalena Saganiak, Wobec nihilizmu Mateusza Wernera – od negacji do entropii. Głos w dyskusji

Bronisław Świderski, Gombrowicz i Kierkegaard

 

PRZEZNACZENIE UNIWERSYTETU

Zofia Zarębianka, Zagrożona tożsamość. O przemianach uniwersytetu w świetle reformy szkolnictwa wyższego

Lech Trzcionkowski, Kilka uwag na temat kryzysu humanistyki

Dziękuję ci, Albanio, że istniejesz. Rozmowa z Włodzimierzem Lengauerem

Wojciech Engelking, Zmęczone książątko

Piotr Nowak, Odpowiedź na ankietę programową dla szkolnictwa wyższego i humanistyki

Ewa Atanassow, Demokracja i edukacja: przy okrągłym stole

Thomas Bartscherer, Nasz przyjaciel Nietzsche albo trudne czasy dla kształcenia ogólnego

Adam Davis, O demokracji, kształceniu, Whitmanie oraz rządzie, a także o narodzie zaangażowanych czytelników

Alan S. Kahan, Tocqueville a wykształcenie ogólne

Ewa Atanassow, Poza granice użyteczności? Wykształcenie ogólne a wychowanie do wolności

Peter Hajnal, Thomas Nørgaard, Studia nad wartościami a cnota obywatelska w demokracji

 

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Anna Dziedzic, Maurycy Straszewski i religia wiecznego powrotu

Maurycy Straszewski, Fryderyk Nietzsche i jego znaczenie w ruchu umysłowym współczesnym

 

ANTYKWARIAT

Edna Brocke, "Duża Hannah" - moja ciotka

 

RECENZJE I POLEMIKI

Piotr Graczyk, O komunizmie, tradycji i potworności

Mikołaj Rakusa -Suszczewski, Filozofia w polu walki

Krzysztof Tyszka, Wezyr w stahlhelmie