Strona główna » Księgarnia » Kontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostek

Kategorie ebooków

Kontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostek - Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Kontrole RIO. Prawa i obowiązki badanych jednostek

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3312-7
Język: Polski
Data wydania: sierpnia 2014
Liczba stron: 22
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 23,39 zł
Wybrany format: Ebook  - Katarzyna Czajkowska-Matosiuk w formacie PDF


Głównym organem nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są regionalne izby obrachunkowe. Mają one dość szerokie uprawnienia dotyczące weryfikacji poprawności gospodarowania środkami publicznymi. Trzeba jednak pamiętać, że prawa te są ograniczone jedynie do spraw finansowych. Przedstawiciele izby nie mogą więc żądać dokumentów wykraczających poza tę sferę. Warto dowiedzieć się jakie obowiązki i uprawnienia mają kontrolerzy RIO. Okazuje się bowiem, że niektóre z ich żądań kierownicy oraz pracownicy jednostek publicznych muszą spełnić bezwzględnie, a spełnienia innych można odmówić bez narażenia się na negatywne konsekwencje.

Spis treści

Rodzaje kontroli izb obrachunkowych
Kryteria kontroli
Uprawnienia kontrolerów
Prawo weryfikacji dokumentów
Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy
Obowiązki pracowników kontrolowanej jednostki
Przypisanie odpowiedzialności
Odpowiedzialność za uchylanie się od kontroli
Polecenie służbowe
Brak informacji o przyczynach niezastosowania się do zaleceń