Strona główna » Księgarnia » eBooki » Filozofia » Relacje w antropocenozie
Relacje w antropocenozie - Patryk Daniel Garkowski

Relacje w antropocenozie

Wydawnictwo: Goneta
ISBN: 978-83-63783-56-3
Język: Polski
Data wydania: 25 sierpnia 2014
Liczba stron: 20
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 13,10 zł
Nasza cena: 13,10 zł
Wybrany format: Ebook  - Patryk Daniel Garkowski w formacie EPUB Pozostałe formaty:


Traktat filozoficzny o relacjach wśród ludzi. Autor jako pierwszy chyba w dziejach ludzkiej cywilizacji przenosi ekologiczne zależności w społeczeństwie, tłumacząc relacje między ludzkimi zachowaniami w opcji makro w społeczeństwach, jak i mikro w tak zwanym zaciszu domowego ogniska.

Antropocenoza reguluje środowisko biocenozy, w którym człowiek wykorzystuje przyrodę i rolnictwo dla własnych celów jako podstawową strategię ekologiczną różniąc się od innych przedstawicieli fauny dużą integracją i zdolnością do samoregulacji przy wykorzystaniu dostępnych mu narzędzi i innych środków.

 

Autor wysunął dużo głębsze i dalej wybiegające wnioski niż tylko traktowanie jednostki ludzkiej jako faunę wykorzystującą do swoich celów przyrodę i rolnictwo. Przeprowadził analizę działania antropocenozy, biorąc pod uwagę elementy składowe, mogące kształtować ludzki byt dzięki kontaktom i współżyciu z innymi człekokształtnymi. Jego szczegółowość, mimo skondensowanej wersji pracy, wyjaśnia i pomaga zrozumieć zależności powstające w różnych skupiskach ludzkich na różnych poziomach cywilizacji. Wyjaśnia nam nasze zachowania przy użyciu naukowych pojęć.

Spis treści

Relacyjność

Nurt biologiczny

Relacje zwykłe i neutralne

Aparat pojęciowy

Sygnały

Komensalizm

Hipotetyczny mutualizm

Konkurencja

Protokooperacja

Amensalizm

Drapieżnictwo i postawy drapieżniczo-pasożytnicze

Destruenci

Główne stwierdzenia wynikające z analizy dzieła