Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Zarządzanie » Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non profit w Polsc...
Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non profit w Polsc... - Joanna Cewińska

Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non profit w Polsc...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-256-9
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 208
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 28,00 zł
Nasza cena: 16,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Joanna Cewińska w formacie PDF


W książce zawarto analizę klubów sportowych nienastawionych na zysk z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. Ukazano w niej sposoby realizacji funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w klubach sportowych działających w formie stowarzyszeń oraz problemy, z którymi owym podmiotom przychodzi się zmierzyć.

Na podstawie wyników badań jakościowych z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi można stwierdzić, że istnieją bariery i szanse zarządzania zasobami ludzkimi w polskich klubach non profit.

Autorka ma nadzieję, że rozprawa spełnia także wymóg oryginalności. Otóż zaproponowane ujęcie stanowi jedno z nielicznych polskich opracowań poświęconych zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych, w tym – dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w klubach sportowych non-profit w Polsce.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, co wynika z wieloaspektowej natury sportu i specyfiki nauk u o zarządzaniu. Rozważania w niej ujęte mogą być inspiracją i punktem wyjścia dalszych, pogłębionych analiz.