Strona główna » Księgarnia » eBooki » Edukacja » Język polski » Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademi...
Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademi... - Piotr Stalmaszczyk

Metodologie językoznawstwa. Podstawy teoretyczne. Podręcznik akademi...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-241-5
Język: Polski
Data wydania: 2006
Liczba stron: 300
Rozmiar pliku: 16,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 25,00 zł
Nasza cena: 20,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Stalmaszczyk w formacie PDF


Jest to zaawansowany podręcznik akademicki poświęcony współczesnym metodologiom językoznawczym w ujęciu interdyscyplinarnym. Kolejne rozdziały są autorskimi spojrzeniami na filozoficzne i logiczne podstawy językoznawstwa oraz historyczne ujęcie związków filozofii, filozofii nauki i językoznawstwa. Znajdują się też rozważania na temat celów i zadań metalingwistyki, gramatyki generatywnej, gramatyki uniwersalnej w modelu gramatyki generatywnej oraz języka w semantyce pojęciowej, najnowszych tendencji rozwojowych w generatywizmie. Omówiono też problemy generatywnego opisu języka polskiego oraz określenia granic semantyki i pragmatyki, dwóch stosunkowo nowych teorii językoznawczych z pogranicza składni, semantyki i pragmatyki, czyli teorii relewancji oraz teorii łączącej do pewnego stopnia gramatykę generatywną i semantykę pojęciową i kognitywną, czyli gramatykę konstrukcji. Przedstawiono również zagadnienia pragmatyki językowej z perspektywy językoznawstwa kognitywnego, metody korpusowe w językoznawstwie kognitywnym oraz wybrane problemy psychologicznej reprezentacji znaczenia.