Strona główna » Księgarnia » Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie specjalne l...

Kategorie ebooków

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie specjalne l... - Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie specjalne l...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: lipca 2014
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 373,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 59,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Justyna Rek-Pawłowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Masz możliwość uzyskania indywidualnej porady eksperta, będziesz pewien, że podejmowane decyzje będą prawidłowe i zgodne z ustawą Pzp, poznasz problemy innych specjalistów oraz sposoby radzenia sobie z nimi, zyskasz pomoc przy rozstrzyganiu wątpliwości pojawiających się w trakcie interpretacji przepisów, będziesz mieć pod ręką kompleksowe źródło wiedzy.

Spis treści

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może podlegać weryfikacji organów kontrolnych zarówno przed jak i po zawarciu umowy

2.Zobowiązanie do udostępnienia wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci musi precyzyjnie określać zakres i sposób przekazania potencjału

3.Oferent, który powołuje się na cudzy potencjał, musi przedstawić dodatkowe dokumenty

4.Podmiot trzeci ma obowiązek faktycznie udostępniać zasoby podczas wykonywania udzielonego zamówienia

5.Zmiana podmiotu trzeciego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna, ale pod pewnymi warunkami

6.Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki może być stosowany przez zamawiających jedynie w ściśle określonych przepisami okolicznościach

7.Wystąpienie wyjątkowych przesłanek technicznych

8.Konieczność natychmiastowego wykonania prac

9.Nieprzewidziane wcześniej potrzebne zamówienia

10.Warunki udziału w postępowaniu formułowane w dokumentacji muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i z nim związane

 

11.Opis przedmiotu zamówienia musi korespondować z podstawowymi zasadami rządzącymi systemem zamówień publicznych