Strona główna » Księgarnia » Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie kwiecień 2...

Kategorie ebooków

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie kwiecień 2... - Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie kwiecień 2...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2014
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 602,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 59,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Justyna Rek-Pawłowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Masz możliwość uzyskania indywidualnej porady eksperta, będziesz pewien, że podejmowane decyzje będą prawidłowe i zgodne z ustawą Pzp, poznasz problemy innych specjalistów oraz sposoby radzenia sobie z nimi, zyskasz pomoc przy rozstrzyganiu wątpliwości pojawiających się w trakcie interpretacji przepisów, będziesz mieć pod ręką kompleksowe źródło wiedzy.

Spis treści

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Zamawiający, posługując się znakiem towarowym w specyfikacji, musi dopuścić oferty równoważne

3.Zapisy przedmiaru robót nie mogą ograniczać uczciwej konkurencji w postępowaniu

4.Dokumenty od wykonawców

5.Wykonawca może sam potwierdzić swoje doświadczenie, ale tylko wtedy, gdy ma problem z uzyskaniem poświadczenia od kontrahenta

6.Żądanie odpowiednich certyfikatów jakościowych od oferentów powinno być zawsze podyktowane charakterem przedmiotu zamówienia

7.Dokument, który służy do ustalenia rankingu ofert w postępowaniu, nie może zostać uzupełniony na wezwanie zamawiającego

8.Szacowanie wartości zamówienia

9.Czynność oszacowania wartości zamówienia jest ważna tylko przez pewien czas

10.W przypadku inwestycji typu „zaprojektuj i wybuduj” zamawiający powinien nabywać usługę projektową łącznie z realizowanymi pracami budowlanymi

11.Dla konieczności łącznego oszacowania wartości zamówień publicznych nie mają znaczenia różne źródła ich finansowania

12.Jeśli zamawiający nie zna dokładnej ilości potrzebnych usług, zobowiązany jest określić ich przypuszczalną maksymalną wielkość

13.Reklamy w prasie należy oszacować łącznie, jeśli są tożsame rodzajowo i może je zrealizować ten sam wykonawca w jednym czasie

14.Z praktyki zamawiających i wykonawców

15.Aby móc wykluczyć wykonawcę przygotowującego w jednym czasie postępowanie, zamawiający musi udowodnić jego przewagę konkurencyjną nad innymi oferentami

16.Aktualności

17.Niedługo zmieni się próg stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

18.Dyrektywy unijne wprowadzają ułatwienia w udzielaniu zamówień publicznych oraz w ubieganiu się o nie