Strona główna » Księgarnia » Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie specjalne k...

Kategorie ebooków

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie specjalne k... - Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie specjalne k...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: kwietnia 2014
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 578,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 59,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Justyna Rek-Pawłowska w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Masz możliwość uzyskania indywidualnej porady eksperta, będziesz pewien, że podejmowane decyzje będą prawidłowe i zgodne z ustawą Pzp, poznasz problemy innych specjalistów oraz sposoby radzenia sobie z nimi, zyskasz pomoc przy rozstrzyganiu wątpliwości pojawiających się w trakcie interpretacji przepisów, będziesz mieć pod ręką kompleksowe źródło wiedzy.

Spis treści

1.Prawo zamówień publicznych nie zmienia praw i obowiązków stron postępowania wynikających z regulacji Kodeksu cywilnego

2.Ochroną zostali objęci także podwykonawcy zamówień na dostawy i usługi

3.Zamawiający ma obowiązek uwzględnić w dokumentacji postępowania dodatkowe informacje związane z zatrudnianiem podwykonawców

4.Zmiany dotyczące postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczących kwestii podwykonawstwa robót budowlanych

5.Umowa o podwykonawstwo dotycząca robót budowlanych powinna zostać przedłożona zamawiającemu w określonym prawem terminie

6.Jeśli wykonawca nie płaci podwykonawcy, to zamawiający po spełnieniu określonych ustawowych przesłanek musi uregulować jego dług

7.Wzór postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących regulacji w zakresie podwykonawstwa

8.Pytania Czytelników

9.Zamawiający ma prawo egzekwować realizację prac przez podwykonawcę

10.Kierownik budowy nie może oddać do dyspozycji swojej osoby jako podwykonawca

11.Wykluczony z postępowania oferent może realizować część zamówienia jako podwykonawca