Strona główna » Księgarnia » Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie marzec 2014...

Kategorie ebooków

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie marzec 2014... - Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie marzec 2014...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: marca 2014
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 572,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 59,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Justyna Rek-Pawłowska w formacie MOBI Pozostałe formaty:


Masz możliwość uzyskania indywidualnej porady eksperta, będziesz pewien, że podejmowane decyzje będą prawidłowe i zgodne z ustawą Pzp, poznasz problemy innych specjalistów oraz sposoby radzenia sobie z nimi, zyskasz pomoc przy rozstrzyganiu wątpliwości pojawiających się w trakcie interpretacji przepisów, będziesz mieć pod ręką kompleksowe źródło wiedzy.

Spis treści

1.Tryby i sposoby udzielania zamówień

2.Zamówień niemożliwych do przewidzenia można udzielić w pozaustawowej procedurze

3.Brak ofert od stacji paliw może wynikać z usztywnienia ceny umowy na zamówienie

4.Umowę na usługi niepriorytetowe można podpisać w skróconym czasie

5.Zamawiający, który w umowie zawartej na wykonanie projektu nie zadbał o nadzór inwestorski, nie może go zlecić w trybie z wolnej ręki

6.Jeśli zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie na nabycie jednej z części zamówienia publicznego, musi ją uzyskać w nowej procedurze

7.Dokumenty od wykonawców

8.Do oferty unijnego podatnika VAT należy doliczyć obowiązujący podatek

9.Przedsiębiorca, który prowadzi działalność niezgłoszoną do rejestru bądź ewidencji, może, zgodnie z prawem, ubiegać się o udzielenie zamówienia

10.Wykonawcy wolno uzupełnić w postępowaniu opis oferowanych urządzeń

11.Od 21 lutego 2014 r wykonawca nie może już dokumentować swojego doświadczenia w realizacji podobnych zamówień starymi referencjami

12.Jeśli wyjaśnienia wykonawcy dotyczące wysokości zaoferowanego wynagrodzenia są niepełne, warto poprosić go o dodatkowe informacje

13.Z praktyki zamawiających i wykonawców

14.Konsorcjanci nie muszą ustanawiać pełnomocnika w jednym dokumencie

15.Przedstawiciel oddziału zagranicznego przedsiębiorcy nie musi dysponować specjalnym pełnomocnictwem do działania w imieniu tego przedsiębiorcy

16.Aktualności

17.Urząd Zamówień Publicznych podpowiada, jak w praktyce stosować nowe przepisy dotyczące podwykonawców