Strona główna » Księgarnia » Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie luty 2014 r...

Kategorie ebooków

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie luty 2014 r... - Justyna Rek-Pawłowska

Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach. Wydanie luty 2014 r...

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: luty 2014
Liczba stron: 12
Rozmiar pliku: 599,4 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 59,90 zł
Nasza cena: 59,90 zł
Wybrany format: Ebook  - Justyna Rek-Pawłowska w formacie PDF Pozostałe formaty:


Masz możliwość uzyskania indywidualnej porady eksperta, będziesz pewien, że podejmowane decyzje będą prawidłowe i zgodne z ustawą Pzp, poznasz problemy innych specjalistów oraz sposoby radzenia sobie z nimi, zyskasz pomoc przy rozstrzyganiu wątpliwości pojawiających się w trakcie interpretacji przepisów, będziesz mieć pod ręką kompleksowe źródło wiedzy.

Spis treści

1.Oferta złożona przez nieprawidłowo umocowanego pełnomocnika podlega odrzuceniu

2.Fakt, że referencje nie potwierdzają realizacji zamówienia w terminie, nie musi automatycznie przesądzać o konieczności wykluczenia wykonawcy

3.Podmiot trzeci udostępniający w postępowaniu swoje zasoby może skutecznie zobowiązać wykonawcę do utajnienia faktu współpracy

4.Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium, tylko wówczas gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w ogóle nie złoży dokumentów

5.Koncesji, zezwoleń i licencji wolno żądać tylko od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą reglamentowaną przepisami prawa

6.Dokumentacja postępowania

7.Ogłoszenie o zamówieniu można zmienić aż do upływu terminu składania ofert bądź wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

8.Sprawozdanie o zamówieniach za 2013 rok należy wypełnić na nowych zasadach

9.Tryby i sposoby udzielania zamówień

10.Zamówienia, którego nie dało się zaplanować, wolno udzielić w uproszczonej procedurze

11.W postępowaniu na usługi ubezpieczenia należy zażądać odpowiednich zezwoleń

12.O unieważnieniu prowadzonego postępowania można zdecydować tylko po analizie przesłanek z ustawy Prawo zamówień publicznych

13.Z praktyki zamawiających i wykonawców

14.Badając rzetelność, kwalifikacje, efektywność i doświadczenie wykonawcy, wolno sformułować dodatkowe żądania niezależnie od podstawowych warunków

15.Aktualności

16.Obowiązują już nowe progi unijne oraz kurs euro do przeliczania wartości zamówień

17.Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wzmocniła pozycję podwykonawców