Strona główna » Księgarnia » Kadry i Płace w oświacie. Wydanie lipiec 2014 r.

Kategorie ebooków

Kadry i Płace w oświacie. Wydanie lipiec 2014 r. - Agnieszka Rumik

Kadry i Płace w oświacie. Wydanie lipiec 2014 r.

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN:
Język: Polski
Data wydania: lipca 2014
Liczba stron: 44
Rozmiar pliku: 995,8 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 68,60 zł
Nasza cena: 68,60 zł
Wybrany format: Ebook  - Agnieszka Rumik w formacie MOBI Pozostałe formaty:


„Kadry i Płace w oświacie” to jedyne czasopismo dla osób prowadzących sprawy kadrowe w placówkach oświatowych, w którym znajdziesz zgodne z prawem rozwiązania rzeczywistych problemów kadrowych. Dzięki miesięcznikowi zyskasz gotowe argumenty do wykorzystania w trakcie kontroli organu prowadzącego, kuratora, inspektora. Teraz Twoje decyzje kadrowe i finansowe będą nie do podważenia nawet w sądzie!

Spis treści

1.Stan nieczynny nauczyciela 2014/2015.

2.Terminarz zadań na lipiec 2014 roku.

3.Zadania kadrowo-płacowe.

4.Zadania dyrektora.

5.Aktualności. MEN wznowiło prace nad  nowelizacją Karty Nauczyciela.

6.Nieobecności podczas stażu liczy się zgodnie z kc i k.p.a.

7.Język obcy w każdym przedszkolu od 1 września 2017 r.

8.Kontrole w oświacie. PIP może zażądać sporządzenia analizy ryzyka zawodowego pracowników szkoły.

9.Dokumenty. Urlop dla poratowania zdrowia – decyzje odmowne dyrektora.

10.Praktyczne narzędzia. Dofinansowanie do urlopu w 2014 r.

11.Awans zawodowy. Wniosek awansowy po 30 czerwca może pozbawić nauczyciela awansu.

12.Zatrudnianie i zwalnianie. Negatywna ocena pracy pozbawia dyrektora szkoły stanowiska od zaraz.

13.Zwolnienie nauczyciela tylko na podstawie ostatecznego orzeczenia lekarskiego.

14.Szybka zmiana miejsca świadczenia pracy – za porozumieniem stron.

15.Urlopy i czas pracy. Nauczyciel za zgodą dyrektora i lekarza może przerwać urlop zdrowotny.

16.Urlopu uzupełniającego udziela się w tygodniach i dniach kalendarzowych.

17.Świadczenia socjalne. Wypłata „wczasów pod gruszą” bez wykorzystania urlopu wypoczynkowego.

18.Dwa stosunki pracy nie podwajają dofinansowania do urlopu.

19.Wynagrodzenia i dodatki. Dodatek stażowy za okres zasiłku macierzyńskiego oskładkowany lub nie.

20.Znaczące wahania składników pensji – podstawa urlopowa z dłuższego okresu.

21.Pracownicy niepedagogiczni. Urlop w zadaniowym systemie czasu pracy liczy się proporcjonalnie.

 

22.Kucharka w przedszkolu co najmniej z wykształceniem zawodowym.