Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a...
Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a... - Beata Guziejewska

Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-288-0
Język: Polski
Data wydania: 2008
Liczba stron: 308
Rozmiar pliku: 16,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 28,00 zł
Nasza cena: 14,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Beata Guziejewska w formacie PDF


Finanse publiczne pełnią w gospodarce rynkowej szczególną rolę, determinując zachowania zarówno indywidualnych podmiotów, jak i rozwój całej gospodarki. Zajmują się nie tylko przepływem strumieni dochodów i wydatków publicznych, ale badają przyczyny oraz skutki zjawisk i procesów nimi wywołanych. Nieodłącznym elementem w systemie finansów publicznych jest samorząd terytorialny, będący wyrazem decentralizacji zadań i finansów w państwie. Samorząd terytorialny stanowi publicznoprawny związek mieszkańców danego obszaru, realizujący zarząd sprawami danej wspólnoty.

Fenomen samorządu terytorialnego i jego finansów polega na tym, że z jednej strony mają one żywotne znaczenie dla codziennej egzystencji każdego obywatela, z drugiej są elementem finansów państwa jako całości.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie systemu zewnętrznych źródeł finansowania samorządu terytorialnego

zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i rozwiązań praktycznych oraz funkcji spełnianych przez nie w finansach publicznych, tak z punktu widzenia państwa jak i podmiotów komunalnych.