Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Historia » Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej. Wybrane zagadnie...
Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej. Wybrane zagadnie... - Janusz Skodlarski

Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej. Wybrane zagadnie...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-287-3
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 165
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 36,00 zł
Nasza cena: 20,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Janusz Skodlarski w formacie PDF


Rewolucja przemysłowa i towarzyszące jej zmiany ekonomiczno-społeczne dotarły na tereny Królestwa Polskiego w pierwszych dekadach XIX w. Szybko urbanizujące się obszary ziemi łódzkiej zasilane były ludnością polską, niemiecką, rosyjską i w znacznym stopniu, żydowską. Zmieniał się skład demograficzny poszczególnych miast regionu. Rósł w nim udział narodu żydowskiego. Najbardziej dotyczyło to powstającego, a następnie niezwykle dynamicznie rozwijającego się Łódzkiego Okręgu Przemysłowego (ŁOP) – zespołu miast przemysłowych wyspecjalizowanych w branży włókienniczej.

Społeczność żydowska dynamizowała rozwój ekonomiczny ziemi łódzkiej. Wybitni niemieccy teoretycy Werner Sombart i Max Weber zwracali uwagę na szczególne zdolności Żydów do działalności w gospodarce rynkowej i ich znaczący wkład w ukształtowanie systemu kapitalistycznego.

 

Niniejsze opracowanie ma na celu egzemplifikację tej tezy na przykładzie udziału ludności wyznania mojżeszowego w rozwoju gospodarczym regionu łódzkiego, a szczególnie w tworzeniu ŁOP.