Strona główna » Księgarnia » Usługi płatnicze. Komentarz. Wydanie 1

Kategorie ebooków

Usługi płatnicze. Komentarz. Wydanie 1 - Mateusz Pacak

Usługi płatnicze. Komentarz. Wydanie 1

Wydawnictwo: LexisNexis
ISBN: 978-83-278-0687-1
Język: Polski
Data wydania: sierpnia 2014
Liczba stron: 416
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 59,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Mateusz Pacak w formacie PDF Pozostałe formaty:


W publikacji w sposób przystępny objaśniono regulacje zawarte w ustawie o usługach płatniczych, zwracając szczególną uwagę na praktyczne aspekty jej stosowania. Komentowana ustawa składa się z wielu przepisów o charakterze prywatnoprawnym, które modyfikują ogólne rozwiązania prawa zobowiązań, dotychczasowe regulacje w prawie bankowym czy w innych ustawach związanych z dokonywaniem rozliczeń pieniężnych oraz umarzaniem zobowiązań. Przeważająca część ustawy o usługach płatniczych zawiera jednak przepisy o charakterze publicznoprawnym (administracyjnym), które regulują przede wszystkim zasady prowadzenia działalności przez dostawców usług płatniczych i inne podmioty świadczące usługi płatnicze oraz nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad tymi podmiotami. Wszystkie te kwestie zostały w Komentarzu szczegółowo omówione.

Komentarz adresowany jest zarówno do prawników praktyków, tj. radców prawnych, sędziów, adwokatów, jak i do bankowców, finansistów i innych podmiotów zajmujących się problematyką usług płatniczych. Będzie stanowić również pomoc dla pracowników instytucji finansowych, przedsiębiorców planujących prowadzić działalność w zakresie usług płatniczych czy studentów.

Mateusz Pacak – autor komentarzy oraz artykułów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, w tym komentarza do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (LexisNexis 2013); redaktor naczelny Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ; współpracuje z kilkoma kancelariami prawnymi.