Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Prawo » Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwi...
Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwi... - Dariusz Górecki

Dziedzictwo pogranicza. Realizacja praw mniejszości polskiej na Litwi...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-278-1
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 261
Rozmiar pliku: 2,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 56,00 zł
Nasza cena: 27,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Dariusz Górecki w formacie PDF


Na obszarze każdego państwa występują mniejszości narodowe. Niektóre z nich mają charakter autochtoniczny, będący najczęściej rezultatem przesuwania granic państwowych, niektóre zaś - napływowy. Monografię rozpoczynają rozważania dotyczące mniejszości narodowych w świetle teoretycznej refleksji polityczno-prawnej i autochtonicznego charakteru ludności polskiej na Litwie, Białorusi, Ukrainie iw Czechach oraz tych mniejszości w Polsce. W latach dziewięćdziesiątych XX w. Polska zawarła dwustronne traktaty o przyjaźni m.in. z Litwą, Białorusią, Ukrainą oraz Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną. Traktaty zawierają normy regulujące prawa mniejszości polskiej w tych państwach oraz na zasadzie wzajemności prawa tych mniejszości zamieszkujących w Polsce. Upływ blisko 20 lat od zawarcia traktatów uzasadnia przeprowadzenie analizy realizacji ich postanowień w praktyce. I temu zagadnieniu poświęcona jest książka.