Strona główna » Księgarnia » Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku...

Kategorie ebooków

Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku... - Marcin Wójcik

Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-272-9
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 167
Rozmiar pliku: 14,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 28,00 zł
Nasza cena: 17,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Marcin Wójcik w formacie PDF


Obecna wiejska „gentryfikacja” (uszlachetnianie, wzbogacanie wsi) jest procesem równie złożonym jak przemiany społeczno-przestrzenne w miastach. Spotkanie napływowych i zasiedziałych grup społecznych ma nie tylko wymiar sąsiedztwa przestrzennego (utrwalonych i nowych części siedlisk), ale jest również zderzeniem kulturowym. W małych środowiskach społecznych, jakimi są wsie, zróżnicowanie społeczne jest szczególnie widoczne, a bliskość przestrzenna umożliwia wzajemną uważną obserwację oraz podjęcie wielu bezpośrednich interakcji społecznych.

 

Istotą podejmowanego w tej pracy problemu jest identyfikacja zmian w układach społeczno-przestrzennych wsi. Interesującym wydaje się zatem wyjaśnienie pogłębiającej się złożoności społecznej wsi w kontekście jej przestrzennej przemiany.