Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Innowacje na rynkach finansowych - Marcin Kalinowski

Innowacje na rynkach finansowych

Wydawnictwo: CeDeWu
ISBN: 978-83-7941-116-0
Język: Polski
Data wydania: 2010
Liczba stron: 180
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa:
43,00 zł
Nasza cena:
19,99 zł

Dostępne formaty plików:

PDF
W latach 2007-2008 byliśmy świadkami poważnego załamania cen na światowych rynkach finansowych. Rynki finansowe odegrały ogromną rolę w trwającym do tej pory (połowa 2010 roku) kryzysie gospodarczym. Innowacyjne instrumenty finansowe stały się bezpośrednią przyczyną powstania bańki spekulacyjnej w gospodarce realnej, windując ceny nieruchomości - lekceważąc jednocześnie kwestię ryzyka kredytowego, szczególnie dla kredytów hipotecznych. 

Obecnie trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy kryzys zapoczątkowany w 2007 r. został zakończony. Ekonomiści podejmują próby określenia tendencji przyszłego rozwoju sytuacji w gospodarce i na rynkach finansowych. Spór dotyczący momentu zakończenia kryzysu w światowej gospodarce będzie trwał przez kolejne miesiące lub lata. Można jednak ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że kryzys już odcisnął piętno na funkcjonowaniu rynków finansowych. Zmianie uległa architektura systemu finansowego. Istotnego znaczenia nabrały zagadnienia zaufania instytucji finansowych do innych uczestników rynku oraz nadzoru nad rynkami finansowymi.

Spis treści

Wprowadzenie

Część I
Innowacyjne instrumenty i rynki finansowe

1. Obligacje katastroficzne - Eugeniusz Gostomski
1.1. Narodziny i charakterystyka obligacji katastroficznych
1.2. Korzyści z obligacji katastroficznych dla emitentów i inwestorów
1.3. Rozwój rynku obligacji katastroficznych
1.4. Czynniki warunkujące przekazanie środków z emisji CAT bonds na pokrycie strat poniesionych przez ubezpieczyciela
Streszczenie/Summary
Bibliografia

2. Pogodowe instrumenty pochodne - Piotr Prewysz-Kwinto
2.1. Pojęcie i podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych
2.1.1. Kontrakty terminowe
2.1.2. Opcje
2.2. Pogodowe instrumenty pochodne
2.2.1. Instrumenty pochodne rozliczane na podstawie indeksów temperatury powietrza
2.2.2. Pozostałe pogodowe instrumenty pochodne notowane na CME
Streszczenie/Summary
Bibliografia

3. Kredytowe instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka - Jerzy Gwizdała
3.1. Pochodne instrumenty w zarządzaniu ryzykiem kredytowym - porównanie
3.2. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

4. Fundusze inwestycyjne typu ETF a polski rynek akcji - Rafał Płókarz
4.1. Fundusze ETF inwestujące na rynku polskim
4.1.1. ETF-y „wschodnioeuropejskie” na giełdach amerykańskich
4.1.2. ETF-y „wschodnioeuropejskie” na giełdach europejskich
4.1.3. Portfele ETF-ów „wschodnioeuropejskich”
4.2. Fundusze ETF na warszawskiej GPW
4.2.1. Pierwsze nieudane próby
4.2.2. Fundusz ETF na indeks WIG20
Streszczenie/Summary
Bibliografia

5. Centra finansowe offshore w warunkach globalizacji na przykładzie Szwajcarii i Liechtensteinu - Tomasz Wszeborowski
5.1. Pojęcie centrum finansowego offshore i raju podatkowego oraz czynniki decydujące o ich atrakcyjności
5.2. Centra finansowe offshore i raje podatkowe na świecie
5.3. Szwajcaria i Liechtenstein jako przykład centrów finansowych offshore
5.4. Wydarzenia mające wpływ na przejrzystość finansową Szwajcarii oraz Liechtensteinu
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Część II
Bankowość i usługi finansowe

6. Sekurytyzacja w sektorze bankowym w Polsce - Janina Laudańska-Trynka
6.1. Istota sekurytyzacji, rys historyczny jej rozwoju na świecie
6.2. Korzyści dla banków płynące z sekurytyzowania swych aktywów
6.3. Stan i perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów bankowych w Polsce
6.4. Jaka jest przyszłość rynku sekurytyzacji aktywów bankowych w Polsce?
Streszczenie/Summary
Bibliografia

7. Rachunki oszczędnościowe i depozyty bez podatku dochodowego w ofercie banków - Maria Magdalena Golec
7.1. Depozyty jako element oferty banku
7.2. Rachunki oszczędnościowe
7.3. Depozyty bez opodatkowania dochodu z odsetek
7.4. Rachunki oszczędnościowe i depozyty bez podatku „Belki” w ofercie wybranych banków
Streszczenie/Summary
Bibliografia

8. Znaczenie innowacyjności w sferze oferty produktowej polskich banków komercyjnych - Katarzyna Pałasz-Boćkowska
8.1. Charakterystyka usług bankowych
8.2. Wyznaczniki nowych trendów w bankowości polskiej
8.3. Innowacyjne produkty bankowe
8.4. Znaczenie innowacji bankowych w gospodarce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

9. Rynek pośrednictwa finansowego w Polsce - Joanna Radomska, Grzegorz Radomski
9.1. Pojęcie pośrednika finansowego
9.2. Podstawy prawne funkcjonowania pośredników finansowych
9.3. Rynek pośrednictwa finansowego w Polsce
9.3.1. Struktura podmiotowa rynku
9.3.2. Struktura przedmiotowa rynku
Streszczenie/Summary
Bibliografia

10. Select Aspects of Banking Jargon - Andrzej Kołłątaj
10.1. Scope of Research
10.2. Jargon - Definition and Etymology
10.3. Speech Community and Jargon
10.4. The Typology of Banking Jargon
10.5. The Pervasiveness of Banking Jargon
Streszczenie
Bibliography

Część III
Inwestycje finansowe

11. Logika rozmyta w decyzjach inwestycyjnych - Aleksandra Grzech
11.1. Istota logiki rozmytej
11.2. Stosowane metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
11.3. Myślenie o inwestycji w kategoriach rozmytych
11.4. Proponowana metoda
Streszczenie/Summary
Bibliografia

12. Zastosowanie strategii arbitrażowej box na przykładzie opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Katarzyna Królik-Kołtunik
12.1. Strategia arbitrażowa box
12.2. Metodologia badania
12.3. Analiza przykładów
12.4. Wyniki badań
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »