Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe
Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe - Paweł Baranowski

Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-202-6
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 157
Rozmiar pliku: 9,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 44,00 zł
Nasza cena: 23,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Paweł Baranowski w formacie PDF


Publikacja podejmuje problematykę reguł polityki pieniężnej w Polsce, zwłaszcza reguł stopy procentowej ‒ rozszerzeń reguły Taylora. Reguły te stanowią najczęściej spotykany sposób opisu polityki pieniężnej we współczesnych modelach makroekonomicznych, w tym w nowokeynesistowskich modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wśród najważniejszych zagadnień przedstawionych w książce znalazły się: omówienie roli reguł polityki gospodarczej; przegląd badań wykorzystujących koncepcję reguły Taylora; empiryczna analiza reguł Taylora poszerzonych o wygładzanie stóp procentowych (trzy warianty reguł: adaptacyjna, bieżąca i antycypacyjna); empiryczna ocena skutków zacieśnienia polityki pieniężnej w gospodarce Polski, na podstawie reguły Taylora będącej elementem nowokeynesistowskiego modelu DSGE.

 

Książka jest kompleksowym ujęciem problematyki reguł polityki pieniężnej. Może ona zainteresować przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształt polityki makroekonomicznej, pracowników instytucji finansowych, a także doktorantów i pracowników naukowych. Może także stanowić uzupełnienie podręczników do makroekonomii na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.