Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna anal...
Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna anal... - Agnieszka Wencel

Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna anal...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-260-6
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 221
Rozmiar pliku: 8,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 30,00 zł
Nasza cena: 18,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Agnieszka Wencel w formacie PDF


Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym jest podatek dochodowy od osób prawnych. Zapewnienie porównywalności w tym obszarze jest niezwykle trudne, gdyż każde państwo posiada własny, unikalny system prawa podatku dochodowego, który w odmienny sposób reguluje zasady ustalania dochodu i podatku dochodowego należnego. Aby zasady rachunkowości zostały w pełni zastosowane, a więc również w obszarze podatku dochodowego, wprowadzono kategorię podatku dochodowego odroczonego. Podatek dochodowy odroczony umożliwia jednocześnie rzetelny pomiar wyniku finansowego oraz ustalenie prawidłowej wartości pozycji bilansowych (aktywów i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego), eliminując w ten sposób wpływ, odmiennych od zasad rachunkowości, wytycznych prawa podatkowego na sprawozdanie finansowe.

 

Celem podstawowym niniejszej publikacji jest zatem ocena jakości ujawnień o podatku dochodowym odroczonym przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz opracowanie nowych zasad ujawnień o tej pozycji sprawozdawczej. Chociaż propozycje w tym zakresie skierowane są przede wszystkim do spółek publicznych, mogą być one stosowane również przez inne podmioty.