Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynkó...
Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynkó... - Ewa Kucharska-Stasiak

Wpływ procesu integracji Polski z Unią Europejską na rozwój rynkó...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-235-4
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 251
Rozmiar pliku: 6,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 32,00 zł
Nasza cena: 16,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Ewa Kucharska-Stasiak w formacie PDF


Publikacja skupia się na zmianach, zachodzących na rynkach nieruchomości po 2004 roku. Podjęto w niej próbę odpowiedzi na pytanie o czynniki wpływające na proces zmian, jakim podlegały rynki nieruchomości ze wskazaniem roli akcesji do UE.

Okres, podlegający ocenie jest szczególny, bowiem – oprócz efektów, związanych z integracją, ujawnił się silnie wpływ kryzysu światowego, korygujący zachowania uczestników rynku.

Celem opracowania zatem jest:

– ocena procesu dostosowawczego w okresie przedakcesyjnym,

z perspektywy kilkuletnich doświadczeń po 2004 r.,

– ocena przekształceń wybranych rynków nieruchomości w Polsce po 2004 roku,

– ocena trafności oczekiwań uczestników rynku dotyczących wpływu

akcesji na rozwój rynku nieruchomości, a także przyjmowanych autorskich scenariuszy zmian rozwoju tego rynku,

– porównanie procesów zmian, jakie zachodziły na rynkach

nieruchomości w Polsce na tle zmian na rynkach w wybranych krajach,

– wskazanie występujących jeszcze barier rozwoju rynków nieruchomości w Polsce.

Autorzy mają nadzieję, że praca stanowi kolejny wkład poszerzający wiedzę o procesach przekształceń, jakim podlegają poszczególne segmenty rynku nieruchomości i wzbogaca literaturę przedmiotu.