Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce
Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce - Piotr Krajewski

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-237-8
Język: Polski
Data wydania: 2012
Liczba stron: 214
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 44,00 zł
Nasza cena: 21,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Piotr Krajewski w formacie PDF


Na świecie następuje drastyczne przewartościowanie ugruntowanych w przeszłości ocen dotyczących polityki fiskalnej. Część krajów wysoko rozwiniętych zaangażowała się w radykalne programy keynesistowskiego stymulowania gospodarki, o skali jeszcze kilka lat temu zupełnie niewyobrażalnej. W takiej sytuacji szczególnie ciekawe stają się badania dotyczące polityki fiskalnej prowadzonej przez Polskę.

Głównym celem badawczym było oszacowanie siły podażowego oraz popytowego oddziaływania polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce. Podjęta analiza dotyczy skutków polityki fiskalnej w ramach cyklu koniunkturalnego. Nie uwzględnia efektów długookresowych, w tym możliwego wpływu polityki fiskalnej na kształtowanie się postępu technicznego.

W publikacji poddano weryfikacji następujące hipotezy, dotyczące oddziaływania polityki fiskalnej w polskiej gospodarce:

1) wydatki rządowe silniej wpływają na wahania PKB niż zmiany stóp podatkowych;

2) popytowe oddziaływanie wydatków rządowych na fluktuacje PKB jest silniejsze niż ich oddziaływanie podażowe;

3) zmiany stóp podatkowych wpływają na kształtowanie się fluktuacji produkcji w większym stopniu poprzez efekty podażowe niż popytowe;

 

4) prowadzona w Polsce polityka fiskalna ma charakter antycykliczny.