Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie
Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie - Jan Kaźmierski

Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-223-1
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 439
Rozmiar pliku: 9,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 54,00 zł
Nasza cena: 26,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Jan Kaźmierski w formacie PDF


Analizując doświadczenia najbardziej rozwiniętych regionów na świecie, można dostrzec kształtowanie się w ich ramach specyficznych struktur społeczno-gospodarczych określanych jako klastry czy grona, które w decydującym stopniu mogą się przyczyniać do podnoszenia regionalnej konkurencyjności i w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu.

 

Klastry są fenomenem globalnym, tzn. występują nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych. Funkcjonowanie struktur klastrowych zostało zaobserwowane w wielu krajach świata. Klastry powstają właściwie we wszystkich sektorach gospodarki. Ich obecność nie ogranicza się tylko do sektorów przemysłu przetwórczego. Występują równie dobrze w usługach, w sektorach wysokich technologii, jak i sektorach tradycyjnych. Charakteryzują się także różnym poziomem innowacyjności i zaawansowania technologicznego, a tym samym różnymi perspektywami oraz strategiami rozwoju.