Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarcze...
Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarcze... - Krzysztof Lewandowski

Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarcze...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-222-4
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 317
Rozmiar pliku: 5,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 42,00 zł
Nasza cena: 21,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Krzysztof Lewandowski w formacie PDF


Gospodarka włoska stanowi unikalny w skali europejskiej przykład ekonomii dualnej, oznaczającej istnienie dwóch odmiennych, lecz uzależnionych od siebie systemów gospodarczych w obrębie tego samego kraju. Różnice te dotyczą struktury gałęziowej gospodarki, poziomu dochodu i konsumpcji, technologii, a także struktury popytu. Pomimo trwającej już szóste dziesięciolecie polityki wspierania obszarów Południa (Mezzogiomo), różnice rozwojowe w stosunku do pozostałej części kraju nadal są bardzo duże.

 

Zasadniczym celem pracy jest pokazanie roli, jaką odegrały środki z europejskich funduszy strukturalnych w stymulowaniu słabo rozwiniętych regionów południowej części Włoch. Ponadto poprzez zestawienie wspólnotowej polityki spójności z polityką prowadzoną na szczeblu krajowym podjęta zostanie próba ukazania jej specyficznego charakteru, zalet i słabości. Tak wyznaczony cel określa podstawowe zadanie badawcze, jakim jest wykazanie jakościowej zmiany w polityce wspierania obszarów słabiej rozwiniętych wywołanej zastąpieniem tzw. polityki interwencji nadzwyczajnych przez wspólnotową politykę  spójności społeczno-gospodarczej.