Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Ekonomia » Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i ...
Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i ... - Zbigniew Przygodzki

Kapitał ludzki w regionie łódzkim z perspektywy przedsiębiorstw i ...

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-183-8
Język: Polski
Data wydania: 2014
Liczba stron: 183
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 32,00 zł
Nasza cena: 19,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Zbigniew Przygodzki w formacie PDF


Kapitał ludzki jest kluczowym czynnikiem produkcji w rozwijającym się modelu gospodarki opartej na wiedzy. Zarówno generowanie postępu technicznego, jak i efektywne wykorzystywanie już istniejącego majątku trwałego są w znaczący sposób od niego zależne.

W prezentowanej pracy zawarto wyniki badań zorientowanych w dwóch obszarach. Pierwszy z nich dotyczy dojrzałości przedsiębiorstw do inwestowania w kapitał ludzki w regionie. Badania zaprezentowane w tej części dotyczą zarówno dużych - transnarodowych korporacji obecnych w regionie łódzkim, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym problemem poddanym analizie jest zrozumienie i skłonność, podmiotów gospodarczych do podejmowania samodzielnych inwestycji w kapitał ludzki. Jednocześnie określono wyzwania w zakresie regionalnej polityki rozwoju kapitału ludzkiego w odniesieniu do gospodarki regionu.

Drugi obszar, rola kapitału ludzkiego w budowaniu regionalnego rynku pracy, dotyczy wyzwań w zakresie adaptacyjności gospodarki regionu w kontekście szkolnictwa zawodowego do potrzeb nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Autorzy, uprzednio identyfikując wpływ poszczególnych obszarów inwestycji w kapitał ludzki na rozwój społeczno-gospodarczy, wnioskują o stopniu dopasowania kapitału ludzkiego do potrzeb gospodarki regionu łódzkiego.