Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Humanistyka » Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy
Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy - Wielisława Warzywoda-Kruszyńska

Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-173-9
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 131
Rozmiar pliku: 7,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 34,00 zł
Nasza cena: 21,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Wielisława Warzywoda-Kruszyńska w formacie PDF


Praca zawiera problem wykluczenia społeczności lokalnych w ramach dużego miasta poprzemysłowego z wszystkimi tego uwarunkowaniami i dziedzictwami. Opisano kierunek miejskich oddziaływań związanych z reintegracją społeczną osób wykluczonych społecznie, dotkniętych i objętych różnymi problemami społecznymi, przede wszystkim ubóstwem, wyuczoną bezradnością oraz wielopokoleniowym pozostawaniem beneficjentem materialnych świadczeń z pomocy społecznej. Przedstawiono proces wytwarzania się „enklaw biedy” i ich transformację w sąsiedztwa wykluczenia i wykluczonych (neighbourhoods of relegation) oraz aktualnie istniejący świat „enklaw biedy” jako układ społeczny, którego elementy tworzą: świadomość społeczna, instytucje społeczne, hierarchia społeczna i organizacja społeczna oraz stosunek mieszkańców enklaw do miejsca zamieszkania. Wskazano na konieczność nowego podejścia do zarządzania problemami społecznymi w mieście i na powstanie inicjatyw obywatelskich służących zwiększaniu integracji społecznej w Łodzi, jako zwiastun zachodzących zmian.