Strona główna » Księgarnia » eBooki » Akademickie » Historia » System rządów w Republice Chorwacji
System rządów w Republice Chorwacji - Konrad Składowski

System rządów w Republice Chorwacji

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 978-83-7969-171-5
Język: Polski
Data wydania: 2013
Liczba stron: 413
Rozmiar pliku: 30,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Cena katalogowa: 54,00 zł
Nasza cena: 26,00 zł
Wybrany format: Ebook  - Konrad Składowski w formacie PDF


Praca dotyczy państwa nieopisywanego do tej pory w polskiej literaturze konstytucyjnej, zawiera: analizę rodzaju modelu systemu rządów, który obowiązywał w Chorwacji od chwili odbudowy niepodległego państwa po dzień dzisiejszy; przedstawia jego ewolucję oraz opis relacji między normami konstytucyjnymi a praktyką sprawowania władzy i stosowania norm konstytucyjnych. Autor na podstawie analiz wyciąga ciekawe wnioski.

Książka podejmuje problematykę obowiązującego systemu rządów rozumianego jako zespół wzajemnych stosunków i zależności zachodzących między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej (a także relacje wewnątrz egzekutywy), czyli występujące między parlamentem, głową państwa i Rządem.