Strona główna » Księgarnia » eBooki » Biznes » Bankowość i Finanse » Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych
Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych - Halina Skiba

Ewidencja majątku trwałego w jednostkach publicznych

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
ISBN: 978-83-269-3253-3
Język: Polski
Data wydania: maja 2014
Liczba stron: 30
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena: 23,39 zł
Wybrany format: Ebook  - Halina Skiba w formacie PDF


Aktywa służące do długotrwałego użytkowania zajmują istotną pozycję w majątku jednostek sektora finansów publicznych. Są niezbędne do realizacji zadań ustawowych, ale również dlatego, że stanowią źródło wymiernych dochodów zasilających budżety jednostek. Aby jednak dany składnik majątku można było zaliczyć do aktywów trwałych, musi spełniać warunki wynikające z ustawy o rachunkowości. Powinien przede wszystkim znajdować się pod kontrolą jednostki, powstać w wyniku zdarzeń przeszłych, powodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych oraz posiadać wiarygodnie ustaloną wartość.