Telefon: 71 343 26 15
0
Brak produktów w koszyku.
Teatr szkolny w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) - Piotr Kotlarz

Teatr szkolny w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)

Wydawnictwo: Filologos
ISBN: 978-83-64540-96-7
Język: Polski
Data wydania: czerwca 2014
Liczba stron: 512
Rozmiar pliku: 1,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Nasza cena:
24,00 zł

Dostępne formaty plików:

EPUB

Temat długo czekał na opracowanie. Obrastał licznymi przyczynkami, ale nie było badacza, który podjąłby sie napisania monografii historii teatru szkolnego w latach międzywojennych. Trudno się dziwić. Zainteresowanie teatrem szkolnym było wówczas zjawiskiem powszechnym w niemal całej Europie, a także w Stanach Zjednoczonych i – za sprawą Rabindranatha Tagore – w Indiach. W żadnym okresie nie rozwijał się on tak dynamicznie, jak wtedy. Łączyło się to z istotnymi reformami szkolnictwa, poszukiwaniem nowych metod dydaktycznych i wychowawczych, badaniami nad psychiką dziecka. Znaczenie teatru szkolnego doceniali wybitni twórcy teatru i słynni przedstawiciele nauk psychologicznych, czego rezultatem jest bogata literatura teoretyczna i praktyczna.

Wkroczenie na ten rozległy teren wymagało nie tylko kompetencji, ale i odwagi. Nie zabrakło jednego i drugiego Piotrowi Kotlarzowi, któremu należą sie słowa uznania, a nawet podziwu, bo przedarł się przez ogromną oraz wielce zróżnicowaną literaturę (bibliografia przezeń zebrana liczy 65 stron!) i napisał w pełni wyczerpującą, niezwykle rzetelną monografię teatru szkolnego w okresie międzywojennym – monografię, na którą czekaliśmy i która stanowi ważny rozdział dziejów teatru amatorskiego w latach 1918-1939.

Rozprawa Piotra Kotlarza to rezultat mrówczej pracy, żmudnych kwerend (przeważnie w trudno dostępnych czasopismach specjalistycznych) i dokładnego poznania wielkiej ilości publikacji oraz rozmaitych źródeł. Solidnie przedstawiony stan badań uświadamia, jak bogaty i różnorodny był to materiał. Nie ma wątpliwości, że Autor poznał go na wylot, panuje nad nim i dzięki temu potrafi w pierwszym rozdziale dokładnie i zajmująco opowiedzieć całą historię teatru szkolnego. Wypełnia wywód datami, tytułami, nazwiskami, faktami, szczegółami, ale jednocześnie umiejętnie ukazuje ewolucję teatrów zakonnych, zmiany związane z ich repertuarem, a także pełnione funkcje edukacyjne i wychowawcze. Nie sposób wytknąć Autorowi jakichkolwiek uchybień, pomyłek czy braków. Pierwszy rozdział jego pracy to po prostu solidna synteza dziejów teatru szkolnego od średniowiecznych poczk6w do roku 1918

(fragment recenzji prof. Janusza Deglera).

Spis treści

Przedmowa

Wstęp

Stan badań

Rozdział I

Tradycja (zarys dziejów teatrów szkolnych na ziemiach polskich do roku 1918)

1 – Teatr szkolny w Polsce do 1795 roku

Teatry szkolne jezuitów

Reformy w teatrze szkolnym w XVIII wieku

Teatr szkolny innych zakonów katolickich, kościoła świeckiego oraz szkół świeckich

Teatry szkolne szkół różnowierczych

2 – Teatr szkolny na ziemiach polskich w okresie rozbiorów

 

Rozdział II

Teatr szkolny w II Rzeczypospolitej w latach 1918–1930

Organizacja oświaty w latach dwudziestych

Koncepcje pedagogiczne w pierwszej połowie XX wieku w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych

Teatry szkolne na początku lat dwudziestych (Formy przedstawień szkolnych i ich cele; świadomość roli scen uczniowskich w procesie dydaktycznym i wychowawczym szkoły)

Gimnazja i licea – sztuki z „wielkiego repertuaru”

Animatorzy amatorskiego teatru szkolnego

Sztuki antyczne w teatrze szkolnym – Stefan Cybulski

Szopki, jasełka i inne widowiska o charakterze religijnym w teatrze szkolnym

Recepcja zagranicznych osiągnięć pedagogicznych i teatralnych i ich wpływ na działalność teatrów szkolnych w Polsce

Próby reform teatru szkolnego

Teatr szkolny jako „laboratorium” – Lucjusz Komarnicki, jego uczniowie i naśladowcy

Janusza Korczaka teatr szkolny

Teatr Ludowy i jego wpływ na rozwój teatrów szkolnych – Jędrzej Cierniak

Przeglądy teatrów szkolnych

Ogólnopolski Festiwal Teatrów szkolnych podczas Powszechnej Wystawy Krajowej – Poznań 1929

Rola teatru szkolnego w nauczaniu języków obcych

Aktywność scen profesjonalnych na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej

 

Rozdział III

Rozwój teatru szkolnego w latach trzydziestych

Reforma oświaty w 1932 roku i ogólna sytuacja w szkolnictwie w latach Trzydziestych

Miejsce teatru szkolnego w programie reform

Kwestia teatru szkolnego w programach działalności organizacji szkolnych, młodzieżowych i artystycznych

Teatry międzyszkolne

1. Teatr Szkolny w Poznaniu – scena stała (Stefan Papée)

Zasady organizacji

Repertuar

2. Lublin

Konkursy teatrów szkolnych (Warszawa, Lublin)

Przedstawienia na scenach teatrów szkolnych

Szkoły podstawowe

Sceny w szkołach średnich

Reżyseria przedstawień na scenach szkolnych

Koedukacja w teatrze szkolnym

Inne problemy organizacyjne

Teatr szkolny w nauczaniu języków obcych

Rola zagranicznej myśli pedagogicznej oraz psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży w rozwoju teatru szkolnego w latach trzydziestych w Polsce

Reformatorzy teatru szkolnego – teatr samorodny Zdzisław Kwieciński, Adam Polewka i inni

Związki między teatrem ludowym z teatrem szkolnym

Jasełka, szopki i inne spektakle o charakterze religijnym

Teatry lalkowe

Szkolny „teatr wyobraźni”

Przedstawienia dla szkół w teatrach zawodowych

Przedstawienia dla dzieci

Przedstawienia dla młodzieży

Zakończenie

Aneks I

Teatr szkolny w prasie Drugiej Rzeczypospolitej

Tematyka teatru szkolnego w prasie pedagogicznej

„Teatr w Szkole”

Teatr szkolny w prasie dla dzieci i młodzieży

Pisma dla młodzieży wydawane przez organizacje społeczne i polityczne

Teatr szkolny w prasie organizacji katolickich

Zagadnienie teatru szkolnego w prasie teatralnej

Teatr szkolny w prasie codziennej

Inne wydawnictwa

Aneks II

Periodyki pedagogiczne, dziecięce i młodzieżowe oraz kulturalne podejmujące problematykę teatru szkolnego w XX-leciu międzywojennym

Periodyki pedagogiczne

Periodyki dziecięca i młodzieżowa

Periodyki teatralne, artystyczne i literackie, w których pojawiała sie problematyka teatrów szkolnych

Bibliografia

Afisze

Bibliografie

Dzienniki Urzędowe i Sprawozdania Dyrektorów Szkół

Encyklopedie, słowniki biograficzne i roczniki statystyczne

Druki zwarte do roku 1939

Artykuły publikowane w periodykach przed II wojną światową

Druki zwarte od 1945 roku

Artykuły publikowane w periodykach po II wojnie światowej

Pamiętniki i wspomnienia

 

Szybki kontakt

tel: 71 343 26 15
kom: 600 757 926
kontakt@czytio.pl
poniedziałek - piątek 09:00 - 16:00
ul. Lelewela 4
53-505 Wrocław
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »